Możliwości rozwoju MŚP w obszarze innowacyjnych technologii na przykładzie branży lotniczej

Światowy przemysł lotniczy to jeden z nielicznych sektorów, w których znaczny wkład w badania i rozwój mają polscy naukowcy. To właśnie w Polsce opracowano komponenty do silników samolotów takich firm jak: General Electric, Pratt & Whitney, Airbus czy Boeing. Wysokie wymagania techniczne w lotnictwie powodują, że jest to gałąź gospodarki o stosunkowo wysokim poziomie zatrudnienia pracowników w działach badawczo-rozwojowych oraz największej intensywności wykorzystania wyników badań w praktyce. Można ponadto liczyć na duże wsparcie unijne dla rozwoju tej branży.

„Dzięki funduszom europejskim polscy naukowcy i inżynierowie otrzymają szanse na realizację ambitnych przedsięwzięć badawczo rozwojowych, a polscy przedsiębiorcy uzyskają oryginalne innowacyjne rozwiązania wzmacniające ich przewagę nad konkurentami z zagranicznych firm lotniczych.”

Prof. K.J. Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 O tym, w jaki sposób firmy sektora MŚP mogą rozwijać się w otoczeniu przemysłu lotniczego, opowiedzą eksperci zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym „Możliwości rozwoju MŚP w obszarze innowacyjnych technologii na przykładzie branży lotniczej”. Uczestnicy dowiedzą się także m.in. o sposobach wzmocnienia konkurencyjności (kooperacja nauki i biznesu – konsorcja badawcze i klastry lotnicze) oraz o wsparciu unijnym dla rozwoju innowacji w tej branży.

 W sesji uczestniczyć będzie Prezes Lufthansa Group w Polsce – Pan Frank Wagner.

 Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015r. w godz. 14.00-16.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login.