Firmy Rodzinne

Firmy rodzinne stanowią filar i siłę napędową wielu gospodarek na świecie. To one generują blisko połowę PKB i połowę miejsc pracy. Podmioty te są powszechnie kojarzone z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, ale wśród nich znajdują się również duże przedsiębiorstwa i międzynarodowe holdingi.

Jaka jest rola firm rodzinnych w kształtowaniu konkurencyjności kraju oraz przeciwdziałaniu kryzysom gospodarczym? Na jakie wsparcie może liczyć rodzinna przedsiębiorczość? Jak zarządzać tego typu działalnością, aby zapewnić jej sukces? Czy sukcesja jest zawsze najlepszym rozwiązaniem dla przyszłości firmy rodzinnej? To tylko niektóre z pytań, na jakie eksperci odpowiedzą podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Tematowi przedsiębiorczości rodzinnej będą podczas Kongresu poświęcone dwie sesje panelowe – w II i III dniu Kongresu. Sesja „Firmy rodzinne” odbędzie się w dniu 13 października 2015 r. w godz. 11.30 – 13.30, natomiast sesja „Przyszłość mojej firmy rodzinnej – czy tylko sukcesja? Historie prawdziwe” – dzień później w godz. 9.00 – 11.00. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login.