Współczesne wyzwania telemedycyny – prawo, ekonomia, zdrowie

Telemedycyna to relatywnie młoda, bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która ciągle walczy o stabilną pozycję w puli świadczonych usług medycznych. Pod wieloma względami jest jednakże słabo ustrukturyzowana, co stanowi realną barierę do jej ekspansji na nowe obszary. Z drugiej strony zaobserwować można wiele ciekawych, wielopłaszczyznowych inicjatyw wspierających dalszy rozwój telemedycyny. O aktualnych regulacjach prawnych porozmawiają eksperci w panelu dyskusyjnym „Współczesne wyzwania telemedycyny – prawo, ekonomia, zdrowie”. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z opiniami przedstawicieli różnych środowisk dotyczących np. barier i źródeł ryzyka w telemedycynie czy o finansowaniu takich usług. Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 14.10.2015 r. w godz. 9.00-11.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.