Czy szkoły i uczelnie uczą przedsiębiorczości?

Na etapie nauki w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz na uczelniach wyższych młodzi ludzie mają ograniczone możliwości rozwijania wiedzy i postaw potrzebnych młodym przedsiębiorcom. Edukacja przygotowuje ich do roli pracowników, a nie przedsiębiorców, którzy mają tworzyć miejsca pracy w przyszłości.

O tym co zrobić, by podnieść efektywność nauczania i kształtowania postaw oraz cech przedsiębiorczych wśród młodych ludzi porozmawiają eksperci podczas panelu dyskusyjnego „Szkolnictwo a przedsiębiorczość.  Panel jest w zamierzeniu kontynuacją okrągłych stołów zorganizowanych podczas poprzednich edycji Kongresu – debatą nad aktualnym systemem nauczania przedsiębiorczości w Polsce i na świecie. Zaproszeni eksperci z kraju i zagranicy porozmawiają m.in. na temat efektywności edukacji przedsiębiorczej w Polsce, innych krajach UE i USA. Celem spotkania jest pozyskanie rekomendacji dla usprawnienia systemu nauczania przedsiębiorczości w Polsce.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015 r. w godz. 14.00-16.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w sesji, jak i w całym Kongresie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login.