Czyste powietrze w regionie – polityki i technologie

Powietrze jest nam niezbędne do życia. Niestety zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z głównych problemów cywilizacyjnych. Czy wiesz jak drobnymi czynami możesz poprawić jego jakość?

Z danych opublikowanych w najnowszym raporcie WHO – Global Urban Ambient Air Pollution Database wynika, że duża część najbardziej zanieczyszczonych miast Europy leży w Polsce. Zadbaj o środowisko i zdrowie przyszłych pokoleń! Poznaj z nami przyczyny złaj jakości powietrza w Polsce, ośrodki najbardziej zagrożone oraz innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość powietrza. Eksperci zastanowią się jak rząd, samorząd i biznes mogą wesprzeć miasta w poprawię jakości powietrza.

Czyste powietrze w regionie – polityki i technologie – 11.10.2016, godzina 14.00 – 16.00

  • Obszary i przyczyny złej jakości powietrza w Polsce.
  • Przegląd regionalny, ośrodki najbardziej zagrożone, podsumowanie największych czynników skażenia, monitoring.
  • Czy miasta mają realną szansę na poprawę obecnej sytuacji?
  • Innowacyjne rozwiązania przyszłości – polityki komunikacyjne, urbanistyczne, programy ciepła sieciowego, programy modernizacji kotłów, etc.
  • Jak rząd, samorząd i biznes mogą wesprzeć miasta w dążeniu do życia w zrównoważonym i czystym środowisku?