Deklaracja Katowicka młodych przedsiębiorców z UE i USA w sprawie TTIP

Okrągły stół ws. TTIP

YES for Europe

Deklaracja Katowicka zainicjowana zostało w październiku 2015 podczas konferencji EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015, a następnie przedyskutowana i opublikowana w dniu 22 lutego 2016 – w dniu rozpoczęcia 12 rundy negocjacji TTIP – jako podstawa do dalszej współpracy.

Młodzi przedsiębiorcy z Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców Yes for Europe oraz ich amerykańscy koledzy z organizacji Pacific Council on International Policy opublikowali w dniu rozpoczęcia 12-tej rundy negocjacyjnej porozumienia TTIP wspólnej deklaracji („Deklaracja Katowicka”), która podsumowuje kilkumiesięczne prace i wyznacza ramy dalszej współpracy. Młodzi przedsiębiorcy wzywają negocjatorów z Unii Europejskiej i USA m.in. do prowadzenia transparentnego procesu negocjacji, utworzenia transatlantyckich programów wymiany, wsparcia przedsięwzięć we wczesnej fazie rozwoju oraz utworzenie wiz dla przedsiębiorców.

Deklaracja jest wynikiem dyskusji zainicjowanej podczas EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015 w trakcie V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach w październiku 2015. W obradach okrągłego stołu udział wzięli młodzi przedsiębiorcy z Unii Europejskiej oraz USA oraz m.in. Ryszard Schnepf, Ambasador RP w USA, prof. Piotr Moncarz, szef US-Polish Trade Council, Angela Palazzolo, konsul USA w Ambasadzie USA w Warszawie oraz Luca de Carli reprezentujący negocjatorów ze strony Komisji Europejskiej. Uczestnicy przedyskutowali wpływ jaki będzie miało porozumienie na rynek UE i USA oraz wymienili się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami w tym zakresie. Spotkanie to było wstępem do podpisania wspólnej deklaracji młodych przedsiębiorców UE-USA w sprawie TTIP. Ustalenie wspólnej i ostatecznej wersji zabrało kilka miesięcy.

Okrągły stół ws. TTIP

Obrady okrągłego stołu podczas V Europejskiego Kongresu MŚP

Pierwsza część rekomendacji skupia się na handlowej części porozumienia i skierowana jest do agendy DG Trade w Komisji Europejskiej i US Trade po stronie amerykańskiej, żeby podkreślić rolę młodej przedsiębiorczości w kreowaniu wzrostu, innowacji oraz tworzeniu miejsc pracy. Druga część rekomendacji odnosi się do inwestycyjnej części traktatu, ponieważ wzrost obu gospodarek uzależniony jest również od odpowiedniego podejścia do wsparcia inwestycji w przedsięwzięcia na początkowym etapie rozwoju. Jednym z elementów na który zwrócono uwagę jest ułatwienie inwestycji typu venture capital oraz utworzenie transatlantyckiego programu wymiany młodych przedsiębiorców – na bazie doświadczeń programu Erasmus+.

Deklaracja Katowicka udowadnia, że niezależnie od położenia geograficznego istnieją wspólne wartości, co kładzie mocne podwaliny pod przyszłą współpracę. Potrzeba budowy świadomości wokół szans i zagrożeń wynikających z porozumienia, motywuje inicjatorów Deklaracji do organizowania działań, które pomogą przedsiębiorcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości gospodarczej gdy TTIP zostanie wprowadzony w życie.

Przeczytaj: