Do innowacji jeden krok!

W czasach globalizacji tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest jednym z najlepszych sposobów na zbudowanie przewagi firmy sektora MŚP nad konkurencją. Warto, by przedsiębiorca połączył w tym celu siły z przedstawicielami sfery nauki. Jakie jednak podjąć kroki, aby rozpocząć współpracę z partnerem ze strefy naukowej? Jakie są możliwości finansowania działalności badawczo – rozwojowej? Jaki byłby idealny model komercjalizacji wiedzy? I czy rzeczywiście istnieją już w Polsce przykłady dobrych praktyk takiej współpracy?

To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzą eksperci na panelu dyskusyjnym „Do innowacji jeden krok…, czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy sektora MŚP?”. Sesja ma na celu zwrócenie uwagi firm sektora MŚP na konieczność myślenia strategicznego i zachęcenie do proinnowacyjnych działań. Korzyści płynące ze współpracy nauki z biznesem stają się bowiem faktem. Wchodzimy w nowy etap rozwoju MŚP i żaden przedsiębiorca nie może tego  przegapić!

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 14.10.2015 r. w godz. 9.00-11.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Biznesowym Partnerem Merytorycznym Sesji jest Europejski Fundusz Leasingowy.