Dyplomacja w służbie MŚP – jakiego wsparcia oczekują polscy eksporterzy i importerzy?

Jedną z głównych idei tegorocznego Kongresu jest ukazanie właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw szans, jakie daje wejście na zagraniczne rynki. W procesie umiędzynarodowienia gospodarki kluczową rolę odgrywa dyplomacja.

Jak funkcjonuje polska dyplomacja ekonomiczna, a jak radzą sobie inne państwa w Europie? Na te pytania odpowiemy podczas panelu „Dyplomacja w służbie MŚP” . Do stołu eksperckiego zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Konsulów, Radców Handlowych oraz przedstawicieli Izb Gospodarczych. Celem debaty jest wypracowanie rekomendacji dla władz RP.

„Austria posiada wieloletnie tradycje we wspieraniu MŚP poprzez placówki dyplomatyczne. Po II Wojnie Światowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisało porozumienie z Izbami Gospodarczymi, aby wspólnie wspierać austriackie przedsiębiorstwa zagranicą, niezależnie od wielkości firmy.  Od kilkudziesięciu lat ten model i praktyka sprawdzają się doskonale i doprowadziły do wielu sukcesów biznesowych w różnych regionach świata.”

Karl Schmidt, Radca Handlowy Ambasady Austrii w Polsce

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w dyskusji.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 12.10.2015 r. w godz. 15.00-17.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Partnerem merytorycznym sesji jest Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych. Partnerem Merytorycznym Sesji jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.