EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015

Przyszłością gospodarczą kraju są młodzi przedsiębiorcy, którzy za kilka lat będą liderami polskiej gospodarki. O ich sytuacji w Polsce, Europie i na świecie dyskutowano podczas licznych wydarzeń realizowanych w ramach ścieżki „EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015”.

Jednym z wydarzeń Kongresu był okrągły stół dot. wpływu porozumienia o strefie wolnego handlu (TTIP) pomiędzy UE i USA na młodych przedsiębiorców. Reprezentanci organizacji Młodych Przedsiębiorców z Polski, Europy i USA spotkali się, aby ustalić wspólne stanowisko dotyczące negocjowanego porozumienia, ponieważ TTIP (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership) obejmie swoim zakresem także podejmowane przez nich działania. Owocem dyskusji jest podpisana „Deklaracja Katowicka”, która  ma być oficjalnym głosem broniącym ich interesów. – Deklaracja ta została obecnie przekazana do ratyfikacji obecnym przy okrągłym stole reprezentantom z Pacific Council z USA. W momencie ustalenia wspólnego stanowiska przekażemy nasze postulaty na ręce przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz rządu USA – mówi Przemysław Grzywa, wiceprzewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach, reprezentant Polski w YES for Europe. Wśród postulatów katowickiej deklaracji znajdują się m.in.: włączenie reprezentacji młodych przedsiębiorców do konsultacji ostatecznej treści porozumienia, promocja kultury przedsiębiorczości, uruchomienie transatlantyckiego programu wymiany młodych przedsiębiorców, wprowadzenie wiz dla przedsiębiorców do swobodnego poruszania się po obu stronach Atlantyku. Sygnatariusze wskazują również, aby postanowienia porozumienia wspierały rozwój młodych firm na wczesnym etapie rozwoju biznesu, czyli do około trzech lat działalności.

W ramach ścieżki odbyły się również panele dyskusyjne. Sesja Młody Przedsiębiorca w Polsce i Europie” była swego rodzaju rozliczeniem z postulatów złożonych w formie Manifestu Młodych Przedsiębiorców we wrześniu 2014 roku w Kancelarii Prezydenta RP, Sejmie RP i ostatecznie w Ministerstwie Gospodarki. Podczas rozmów o najważniejszych wyzwaniach dla młodych przedsiębiorców niezmiennie pojawiały się głosy ze strony polskich, włoskich i francuskich ekspertów, że podstawą przetrwania i rozwoju jest networking biznesowy na rynkach krajowych i międzynarodowych. – Bardzo ważne jest przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowych przedsiębiorców, szczególnie w aspektach marketingowych działania młodej firmy –  mówił Janusz Dramski, wiceprezes RIG w Katowicach. – Określenie chłonności rynku, grupy docelowej klientów, czy też rozpoznanie konkurencji to podstawa, by móc rozwijać sprzedaż, bez której żadna firma nie przetrwa –  dodał Kuba Nagórski, współzałożyciel i prezes agencji kreatywnej kręci się! Z kolei w trakcie panelu dyskusyjnego Gdzie jesteśmy? Ekosystem startupowy w Polsce na tle Europy i Stanów Zjednoczonych” zaproszeni eksperci zastanawiali się, czym tak naprawdę jest ekosystem startupowy oraz jak poszczególne kraje powinny inspirować się najlepszymi ich przykładami wspierając młody biznes w swoim kraju. Wzorcem w tym zakresie niezmiennie okazała się Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych, gdzie swoje inicjatywy rozwijają najlepsze startupy z całego świata. W jej kontekście dyskutowano, czy także Polska ma potencjał na stworzenie tego typu środowiska. W trakcie panelu Szkolnictwo a przedsiębiorczość” prof. Robert Tomanek  zachęcał do wdrażania treści przedsiębiorczych w każdych prowadzonych zajęciach. Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz zaproponowała, aby etap edukacji przedsiębiorczej rozpoczął się już na etapie przedszkolnym, a prof. Piotr Moncarz dodał z kolei, że charakter tej nauki powinien być na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz aby dotyczył praktycznego ujęcia tematu. Forma zajęć warsztatowych pozwalałyby uczestnikom na wykazanie się kreatywnością, która w obecnej formie systemu szkolnictwa jest przez szkoły i uczelnie tłumiona.

Uzupełnienie powyższych wydarzeń stanowił Zjazd delegatów organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców w Brukseli (kolejny zjazd po Atenach, Rzymie i Londynie), którego wynikiem był m.in. wybór Przemysława Grzywy z RIG w Katowicach na szefa europejskiej delegacji do G20 Young Entrepreneurs Alliance na lata 2016-2017. – To bardzo ważne wyróżnienie dla działalności RIG w Katowicach i młodych przedsiębiorców z Polski na arenie międzynarodowej – ocenił Janusz Dramski reprezentujący Polskę w YES for Europe.