Euroazjatycka Unia Gospodarcza – alternatywa dla Unii Europejskiej?

W skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wchodzi Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenia. Bardzo szeroki zasięg terytorialny oraz podobne zasady funkcjonowania (swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług wśród państw członkowskich) pozwala określić Unię alternatywą dla Unii Europejskiej.

Podczas panelu „Euroazjatycka Unia Gospodarcza – alternatywa dla Unii Europejskiej?” postaramy się pokazać, na ile problemy w kooperacji Europy z Rosją mogą oddziaływać na pozostałe kraje wchodzące w skład Unii. W opinii Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rosja wejdzie w tym roku w głęboką recesję, a dopiero w przyszłym roku gospodarka nieznacznie się rozrusza. Powolne wdrażanie reform strukturalnych, opieszałe inwestycje i niekorzystny trend spadkowy populacji pogarszają ogólny obraz gospodarki.

Czy w tej sytuacji rolę Rosji w kontaktach z państwami zachodnimi ma szansę przejąć Kazachstan? Na ile surowcowy i gospodarczy potencjał tego kraju ma wpływ na wzrost jego potęgi? Czy Kazachstan może być atrakcyjnym rynkiem dla polskich inwestorów?

Z kolei Białoruś odnotowuje obecnie silny wzrost gospodarczy. Głównym czynnikiem wzrostu PKB była stymulująca rozwój polityka rządowa, wspierana kredytami bankowymi. Jednak, pomimo wzrostu, gospodarkę białoruską nadal cechuje brak reform rynkowych, bariery biurokratyczne, wysokie koszty świadczeń socjalnych ponoszone przez białoruskie przedsiębiorstwa oraz utrzymywanie systemu administracyjno-nakazowego. Jak prowadzenie działalności w Białorusi wygląda w praktyce, będziemy mieli okazję poznać z doświadczeń przedstawiciela firmy Bel-Plast International.

Na temat Armenii wypowie się organizator projektu AutoRally, w którym autobus z przedstawicielami firm armeńskich podróżuje po Europie prezentując potencjalnym europejskim partnerom dokonania oraz możliwości.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 14.10.2015 r. w godz. 9.00-11.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.