Europa-Wschód: Białoruś – wrota do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Planujesz rozwój swojego biznesu na terenie Białorusi? Chcesz poznać potencjał naszego sąsiada i możliwe ścieżki współpracy?

Podczas spotkania zostanie szczegółowo omówiony program rozwoju Republiki Białorusi 2016-2020. Program jest dokumentem planowania strategicznego i zawiera prognozę oraz plany rozwoju białoruskiej gospodarki na najbliższe 5 lat! Przedstawione zostaną również perspektywy dla polskich przedsiębiorców. Dowiedz się w co i gdzie najlepiej zainwestować! Z kim oraz na jakich zasadach nawiązać współpracę! 

Zaproszeni goście:

  • Minister Igor Sekreta, Radca handlowy Ambasady Republiki Białorusi w Polsce,
  • Viktor Tsałko, Belinvestbank, przedstawicielstwo w Polsce (ekspert ds. finansowania projektów MŚP),
  • Dmitrij Viltowski, Partner w firmie prawnej Arzinger i partnerzy (ekspert ds. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, MŚP w małych i średnich miastach),
  • Aleksander Kabzarau, Prezes spółki MTZ Belarus Traktor w Sokółce,

Moderacja: Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Panel: Europa-Wschód: Białoruś – wrota do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – 12.10.2016, godzina 9.00 – 11.00

  • Program rozwoju Republiki Białorusi na lata 2016-2020. Perspektywy dla polskich przedsiębiorców.
  • Chińsko-Białoruski Park Technologiczny: nowoczesne miejsce dla ekspansji polskiego biznesu.
  • Instrumenty finansowania współpracy Polsko-Białoruskiej – które najkorzystniejsze?
  • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowe możliwości dla zagranicznych inwestorów?
  • Energetyczno-paliwowa współpraca z Republiką Białorusi jako alternatywny horyzont polskiego zabezpieczenia energetycznego.

 

Partnerem Merytorycznym Sesji jest Ambsada Republiki Białoruś w Polsce