Finansowanie rozwoju MŚP

Pragniesz by Twoja firma rozwijała się każdego dnia? Marzysz o tym by Twój biznes przynosił Ci satysfakcję i zysk? Nic prostszego! Stawiaj sobie nowe wyzwania  i cele do osiągania!

Aby je zrealizować potrzebne są Ci środki finansowe? Przyjdź i dowiedź się:

 • Jak utrzymać płynność finansową?
 • Jakie źródła finansowania są najlepsze dla Twojego profilu firmy?
 • Co wybrać: faktoring, leasing, kredyt, pożyczką?

Pamiętaj, że masz do dyspozycji również fundusze unijne! Jesteś zainteresowany mechanizmami kredytu refinansowania Banku Rozwoju Rady Europy? A może chcesz wiedzieć więcej w zakresie Europejskiego Funduszu: Rozwoju Regionalnego, Społecznego, Spójności, czy też wsparcia MŚP na obszarach wiejskich?

Dowiedz się co szykuje Unia Europejska dla polskich przedsiębiorców po 2020 roku! Do wyboru masz dwa panele:

Panel: Finansowanie rozwoju MŚP – z wykorzystaniem instrumentów instytucji finansowych11.10.2016, godzina 9.00 – 11.00

 • Dlaczego polski sektor MŚP wciąż niezbyt chętnie korzysta z finansowania zewnętrznego w postaci kredytów i pożyczek, a popularność leasingu wśród MŚP rośnie?
 • Poręczenia i gwarancje jako narzędzia rozwoju MŚP.
 • Czy faktoring może być receptą na długoterminowe utrzymanie płynności finansowej?
 • Kiedy wejścia kapitałowe są dobrą formą finansowania rozwoju MŚP?

Panel: Finansowanie rozwoju MŚP z wykorzystaniem fundusz unijnych  11.10.2016, godzina 9.00 – 11.00

 • Obszary wsparcia dla MŚP w perspektywie finansowania 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności.
 • Wsparcie MŚP na obszarach wiejskich (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich).
 • Funkcjonowanie zwrotnych narzędzi finansowania MŚP w perspektywie 2014-2020.
 • Na co w ramach funduszy unijnych mogą liczyć MŚP oprócz wsparcia finansowego? (doradztwo, szkolenia, parki przemysłowe…).
 • Kredyty z refinansowaniem Banku Rozwoju Rady Europy (CEB).
 • Co z funduszami unijnymi dla przedsiębiorstw po roku 2020?21