Jak pozyskać dofinansowanie ZUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania przedsiębiorców na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Na realizację w/w działań można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 500 tys. zł!

 W ramach programu można otrzymać dofinansowanie:

-projektu doradczego, mającego na celu poprawę zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

-projektu inwestycyjnego, odnoszącego się do bezpieczeństwa technicznego,

-projektu inwestycyjno-doradczego, łączącego działania w/w projektów.

Podczas warsztatów eksperci ZUS wyjaśnią, kto może ubiegać się o dofinansowanie z ZUS oraz jakie projekty podlegają dofinansowaniu. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się również jaka jest wysokość dofinansowania z ZUS w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz, co niezwykle istotne- jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z ZUS. Nie zabraknie także przykładów inwestycji, które zostały zrealizowane, w związku z już przyznanymi dofinasowaniami.

Warsztaty odbędą się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP 12 października br.  w godz. 15.00-15.45 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w warsztatach, jak i całym Kongresie jest bezpłatny.