Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?

Polski system opieki zdrowotnej od wielu lat przeżywa poważne trudności, które przejawiają się m.in. w utrudnionym dostępie do lecznictwa specjalistycznego i długim oczekiwaniu pacjentów na świadczenia, masową emigracją kadr do innych krajów UE oraz trudną sytuacją finansową publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W najnowszym rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia Polska klasyfikuje się na bardzo słabej, 31 pozycji na 36 ocenionych krajów.

Panel dyskusyjny „Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?” jest inspiracją do dyskusji o problemach i wyzwaniach stojących przed polską służbą zdrowa oraz próbą sformułowania nowych, efektywnych rozwiązań. Podczas panelu eksperci podyskutują również o finansowaniu polskiej ochrony zdrowia na tle modeli europejskich oraz możliwych efektach ustawy o zdrowiu publicznym. Podjęte zostaną także m.in. tematy potencjału i roli prywatnej opieki medycznej oraz roli przedsiębiorców w zakresie profilaktyki i popularyzacji zdrowego trybu życia.