Kongres – to musisz wiedzieć!

Siódma edycja Europejskiego Kongresu MŚP:  Dlaczego musisz tam być?

 UWOLNIĆ BIZNES!

Siódma edycja Kongresu będzie prowadzona pod hasłem przewodnim „Uwolnić biznes!”, które stanowi wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców, wyrażający gotowość do zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną.

Uwolnienie biznesu to także weryfikacja stanu prawnego dla biznesu i samego otoczenia biznesu oraz samoocena środowiska gospodarczego w celu zwiększenia wydajności pracy, produkcji oraz poszerzenia współpracy międzynarodowej w globalizującym się świecie

Europejski Kongres MŚP to miejsce dla wszystkich, którzy chcą realnie działać na rzecz rozwoju własnej firmy i całej gospodarki. To również sposobność do otwarcia dyskusji na temat Konstytucji dla Biznesu i jej konsekwencji dla przedsiębiorców.

 Nauka – Biznes – Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI

Kongres wypełnia niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad problematyką współpracy tych trzech sektorów jest potrzebna zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Kongres powstał po to, by stworzyć możliwość reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem. Misją Kongresu jest również udowodnianie, że świat akademicki i biznesowy nie mogą funkcjonować we wzajemnym oderwaniu. Wspólnie zatem chcemy wypracować idealny model triady, w którym poszczególne elementy będą wzajemnie napędzać swój rozwój.

 PRAKTYCZNA WIEDZA, UŻYTECZNE INFORMACJE

W dzisiejszych czasach u podstaw każdego sukcesu leży  informacja. Aktualna, rzetelna, sprawdzona jest podstawą funkcjonowania w świecie, w którym biznes musi nadążać za dynamiką życia społecznego i technologicznego, a z drugiej strony – sam generować zmiany wpływające na jakość środowiska, w którym funkcjonuje.

Wiedzieć, znaczy działać skutecznie. Dlatego właśnie siódma edycja EKMŚP skupia się na przekazywaniu wiedzy z obszarów, które mają znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw: innowacji, prawa i podatków, rynku pracy i edukacji, pozyskiwania środków na prowadzenie działalności oraz szeroko rozumianego marketingu i komunikacji.

Maksymalnemu wykorzystaniu trzech dni Kongresu sprzyjać będzie warsztatowa forma wielu spotkań, podczas której uczestnicy będą mogli uczyć się od i pracować z najlepszymi ekspertami w poszczególnych branżach, którzy dzielić będą się nie tylko akademicką wiedzą, ale zbudowanym na jej bazie praktycznym doświadczeniem dotyczącym tak istotnych zagadnień jak promocja firmy i kreowanie jej wizerunku, umiejętne aplikowanie o środki czy zdolność korzystania z innowacji dla rozwoju biznesu. Przedsiębiorcy będą mogli również zdobyć wiedzę dotyczącą zmian w prawie pracy, systemie podatkowym czy ochronie danych osobowych. A wszystko to w jednym miejscu i czasie.

 PRAWDZIE SPOTKANIA, REALNE KORZYŚCI

Europejski Kongres MŚP od siedmiu lat stanowi miejsce nawiązywania nowych kontaktów i budowania długofalowych relacji. To doskonała platforma stojąca u podstaw sieciowania przedsiębiorców, ale nie tylko. To miejsce dialogu biznesu, nauki i samorządu – sektorów, których synergia generuje impuls dla wzrostu gospodarczego.

Skuteczność tych działań najdobitniej pokazuje coroczna obecność licznych przedstawicieli krajów Unii Europejskich, ale też tak odległych jak USA, Chiny czy Egipt, które dostrzegając polski potencjał to właśnie podczas Kongresu szukają wiarygodnych partnerów. Z kolei polskie przedsiębiorstwa, coraz bardziej nastawione na ekspansję, chętnie korzystają ze spotkań dedykowanych poszczególnym rynkom zagranicznym. Spotkania B2B,

 BUDOWANIE RELACJI. CZAS OWOCNEJ ROZMOWY

W rozpędzonej rzeczywistości coraz rzadziej dajemy sobie czas na oderwanie się od ekranu laptopa bądź telefonu i prawdziwą rozmowę. Chcemy, aby Kongres był przestrzenią wymiany myśli odbywającej się u styku wielu płaszczyzn i miejscem, w którym owocem dialogu jest intensywny rozwój.

Wiedza o innych jest kluczem do zrozumienia świata, dlatego od siedmiu lat nie tylko nie uciekamy od trudnych i znaczących dla sektora MŚP tematów, ale omawiamy je z tymi, których dotyczą, a wnioski z dysput przedstawiamy w formie rekomendacji przedstawianych osobom mającym znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Nie sposób zlekceważyć stanowiska wypracowanego przez kilka tysięcy uczestników Kongresu, którzy mówią jednym głosem: głosem gospodarczego rozsądku.

 WIEDZA ISTOTNA DLA BIZNESU

Wśród wielu trosk polskiego biznesu bardzo mocno obecna jest ta, wiążąca się ze stabilnością finansową. Dotyka zwłaszcza przedstawicieli sektora MŚP, którzy niejednokrotnie nie wiedzą skąd czerpać informacje o dostępnych źródła finansowania.  Co więcej – nawet posiadając wiedzę mają problem z aplikowaniem o środki finansowe, kojarząc te próby ze żmudnym i niekończącym się procesem.

Uczestnicy Kongresu mają bezpośredni dostęp do specjalistów liczących się instytucji, które dysponują zarówno unijnymi, jak i pozaunijnymi narzędziami wsparcia dla biznesu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy – to zaledwie początek tej listy. Jej konstrukcja daje nam pewność, że niezbędne informacje uzyska zarówno przedsiębiorca szukający środków na działalność proekologiczną, szkolenia pracowników, zatrudnianie nowych, jak i ten przymierzający się do podboju rynków zagranicznych.

 DAJ POZNAĆ SIĘ ŚWIATU! TARGI BIZNES EXPO

Targi Biznes Expo są największym wydarzeniem marketingowym w zakresie usług i produktów dla biznesu, skierowanym do przedsiębiorstw w celu zapewnienia ich rozwoju, zwiększenia konkurencyjności oraz optymalizacji kosztów działalności.

Jako wydarzenie towarzyszące Kongresowi przyciągają uwagę zarówno nowo powstałych firm, jak i tych z wieloletnią tradycją, małych przedsiębiorstw i największych graczy na rynku biznesowym.

Kilkuset wystawców z kilkudziesięciu branż prezentuje swoją ofertę nie tylko na stoiskach, ale też aktywnie uczestnicząc w spotkaniach B2B, sesjach networkingowych oraz warsztatach odbywających się  w ramach Strefy Prezentacji – w tym roku w szczególny sposób skupiającej się na marketingowych wskazówkach dla MŚP.

 MARKETING? UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

W dobie wzrostu konkurencji połączonego z natłokiem informacyjnym nie wystarczy jedynie mieć do zaoferowania doskonały produkt lub usługę. Prawdziwym wyzwaniem staje się dotarcie z nim do odbiorcy, który nie tylko staje się coraz bardziej wymagający, ale też porusza się wciąż zmieniającymi się ścieżkami komunikacji. Kluczowy dla MŚP staje się więc temat doboru narzędzi  i wykorzystania ich w sposób gwarantujący największy z możliwych poziom zwrotu.

Jak osiągnąć spektakularne efekty, uczyć będą uczestników kongresu nie tylko specjaliści takich potentatów technologicznych jak Facebook czy Google, ale również rodzimi eksperci od poruszania się w sieci i komunikacji mobilnej. Dodatkowo podczas Kongresu przewidziany jest szereg sposobności do indywidualnych konsultacji i rozmów, podczas których uczestnicy będą mogli poszukać rozwiązań problemów, z którymi borykają się na co dzień.

METROPOLIA. I CO DALEJ?

Powstająca właśnie Metropolia to temat, którego nie może zabraknąć podczas spotkania biznesu, nauki i samorządu. Wspólnie zastanawiać będziemy się nad tym krótko- i długofalowymi perspektywami związanymi z jej powstaniem oraz rozważymy, jak w nowej rzeczywistości kształtować powiązania międzysektorowe z jak największą korzyścią dla regionu.

Ponadto za cel stawiamy sobie zacieśnienie współpracy poprzez poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości wsparcia. Dlatego też tegoroczna edycja obfituje w szereg propozycji z zakresu smart city, ochrony środowiska, marketingu miast i regionów i cyberbezpieczeństwa i wpływu nowoczesnych technologii na zmianę oblicza polskich miast – jednym słowem tych obszarów, w których współdziałanie jest warunkiem optymalnego rozwoju.

W ramach Kongresu odbędzie się także Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z udziałem Rady KIG, Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

 NIE TYLKO NA POWAŻNIE

Wśród setki wydarzeń kongresowych, obok merytorycznych dyskusji i debat oraz praktycznych warsztatów nie może zabraknąć czasu na odpoczynek połączony z promocją regionu.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu będzie widowisko w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” , dzięki któremu uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać muzyczne oblicze regionu i kraju oraz podziwiać wszechobecny kunszt artystyczny podczas podróży przez czas i przestrzeń wypełnioną muzyką ludową i narodową!

Ponadto, osoby dysponujące identyfikatorem kongresowym będą mogły zaczerpnąć oddechu pomiędzy debatami, zwiedzając Muzeum Śląskie za przysłowiową „złotówkę”.