Małe firmy driverem gospodarki kreatywnej!

Od pewnego czasu zauważalny jest coraz większy sukces tych krajów, które dostrzegły potencjał rozwoju kultury i branż twórczych. Rynek ten ma olbrzymią tendencję wzrostu, ponieważ opiera się przede wszystkim na stałym kreowaniu popytu i zaspakajaniu nowych potrzeb konsumentów. Przedsiębiorczość w Polsce wymaga obecnie szukania nowych dróg do osiągnięcia sukcesu. Jedną z nich jest niewątpliwie gospodarka kreatywna, a więc taka, która prowadzi do wyjścia poza schematy, a przez to napędza innowacje.

Zachęcamy przedsiębiorców do zdynamizowania rozwoju swojej firmy! Podczas warsztatu „Małe firmy driverem gospodarki kreatywnej” Eksperci Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie podzielą się z uczestnikami doświadczeniami  Śląskich Forów MŚP w łączeniu biznesu, kultury i samorządu. Tematem warsztatu będą również inwestycje w branże kreatywne oraz rodzaje wsparcia, na jakie można liczyć ze strony instytucji otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 14.10.2015 r. w godz. 11.30-13.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.