Medycyna przyszłości

Rozwój medycyny to nasza przyszłość! Perspektywiczne kierunki medyczne, takie jak transplantologia, inżynieria biomedyczna, kardiologia i kardiochirurgia, ratujące zdrowie
i życie pacjentów, wymagają współdziałania wielu branż, wiedzy, doświadczenia ekspertów, jak i wsparcia specjalistycznego sprzętu i odpowiedniego zaplecza. Przekładanie doświadczenia naukowo-badawczego na praktykę gospodarczą jest ważnym impulsem wzrostu produktywności i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.


Na panelu dyskusyjnym „Medycyna przyszłości” zostaną zaprezentowane doświadczenia oraz wzajemne korzyści, jakie płyną ze współdziałania nauki i biznesu. Znakomici eksperci, na czele z Ministrem Zdrowia RP Prof. Marianem Zembalą, opowiedzą m.in. o tym, jak przełamywać bariery i współpracować, aby wdrażać innowacje i sprzyjać medycznemu postępowi. Uczestnicy dowiedzą się również o nowych kierunkach rozwoju transplantologii, inżynierii biomedycznej, kardiologii i kardiochirurgii oraz dostępności nowoczesnej aparatury medycznej. Poruszony zostanie także temat wspólnych standardów unijnych, które są szansą na rozwój transplantologii i ratowania ludzkiego życia na większą skalę. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, pracowników naukowych oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Sesja odbędzie się w dniu 14.10.2015 r. w godz. 14.00-16.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.