Metropolie dla przedsiębiorczości

Europejski Kongres MŚP to miejsce spotkań biznesu z nauką oraz administracją. Biznes napędza rozwój miast i regionów natomiast rolą administracji jest budowanie przyjaznego środowiska dla ekspansji przedsiębiorczości. Jak najlepiej realizować taką politykę? Jakich narzędzi używać i skąd czerpać inspirację?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć drugiego dnia Kongresu podczas 4-godzinnego bloku: Metropolie dla przedsiębiorczości. O godzinie 11:30 wspólnie z Domem Współpracy St. Etienne przyjrzymy się rozwiązaniom francuskim. Realizowane są tam zmiany w administracji samorządowej, które mają na celu wzrost konkurencyjności metropolii.  Następnie o 14:00 zapraszamy na debatę poświęconą Metropolii Górnośląskiej. Razem z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym podejmiemy dyskusję na temat kształtu oraz roli metropolii w województwie śląskim.

Do udziału w panelu zaprosiliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władze samorządowe.

Panel: Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania, europejskie doświadczenia. Cz. 1. 12.10.2016, godzina 11.30 – 13.30

  • W jaki sposób europejskie metropolie wspierają konkurencyjność rodzimych firm?
  • Czy przedsiębiorcom powinno zależeć na powstaniu metropolii?
  • Czy istnieje optymalna organizacja terytorialna względem współczesnych procesów gospodarczych?
  • W jaki sposób zmiany organizacji terytorialnej przyczyniają się do wzrostu potencjału rozwojowego?
  • Na czym oprzeć koalicje między władzami metropolii a lokalną tkanką przedsiębiorczości?
  • Czy integracja górnośląskiego obszaru metropolitalnego może wpłynąć pozytywnie na rozwój tego obszaru i wzrost konkurencyjności funkcjonujących tam przedsiębiorstw?

Panel: Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania, europejskie doświadczenia. Cz. 2 12.10.2016, godzina 14.00 – 16.00

  • Śląskie – czy silna gospodarka wystarczy?
  • Jakość życia – czy Śląsk może przyciągać nie tylko pracą?
  • Dom – praca – rozrywka: czy Śląsk umożliwia nam spełnianie się w każdym z tych obszarów
  • Zrównoważony rozwój podregionów – jak lepiej wykorzystać swoje atuty?