Młody Przedsiębiorca w Polsce i Europie

Kim jest polski Młody Przedsiębiorca? W czym jest podobny, a czym różni się od swoich kolegów z innych krajów na świecie? Co napędza przedsiębiorczość wśród młodych?  Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas panelu „Młody Przedsiębiorca w Polsce i Europie”.

Dyskusja dotyczyć będzie m.in. szans i zagrożeń w prowadzeniu i rozwijaniu młodego biznesu w Polsce i innych krajach. Zaproszeni goście porozmawiają o możliwościach wsparcia Młodych Przedsiębiorców w Polsce związanymi m.in. z otoczeniem prawno-podatkowym czy wsparciem oferowanym przez samorządy i instytucje otoczenia biznesu. Inspiracją będą najlepsze przykłady działań podejmowanych w Europie na rzecz poprawy sytuacji Młodych Przedsiębiorców w pierwszych latach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015 r. w godz. 09.00-11.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w sesji, jak i w całym Kongresie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login.