Nanotechnologie i nanomateriały narzędziem rozwoju MŚP

Aby móc wzmacniać potencjał technologiczny i innowacyjny firmy, potrzebna jest kreatywna gospodarka. Nanotechnologia to dynamicznie rozwijająca się dziś dziedzina nauki, która staje się głównym elementem  rewolucji przemysłowej. Związana jest z wieloma dyscyplinami, takimi jak: chemia, fizyka, technologia materiałów, biologia czy medycyna, bo znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, jak i w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, itp.

W celu przygotowania sektora MŚP na najbliższą przyszłość i zachęcenia do poprawienia konkurencyjności swoich firm poprzez stosowanie nowych technologii, zapraszamy na panel dyskusyjny  „Nanotechnologie i nanomateriały narzędziem rozwoju MŚP”. Eksperci doradzą, jak przekraczać barierę nauka-biznes oraz opowiedzą o dobrych praktykach transferu wyników prac badawczych z zakresu „nano” do przedsiębiorstw.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 14.10.2015 r. w godz. 11.30-13.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.