Komitet Honorowy

PRZEWODNICZĄCY:

prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY:

Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Janusz Steinhoff
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

CZŁONKOWIE:

Marek Belka
Wiceprezes rady Ministrów, Minister Finansów w 1997 roku
oraz w latach 2001-2002,
Prezes Rady Ministrów w latach 2004-2005,
Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016

Krzysztof Bielecki
Prezes Rady Ministrów w 1991 roku, Minister ds. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 1992-1993,
Prezes Zarządu Banku pekao w latach 2003-2010

prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk

Olgierd Geblewicz
Prezesa Zarządu Związku Województw RP
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Jacek Krawczyk
Przewodniczący Grupy Pracodawców
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Marek Niechciał
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Marian Niemiec
Biskup Diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Andrzej Olechowski
Minister Finansów w 1992 roku,
Minister Spraw Zagranicznych w 1993-1995 roku

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Wiktor Skworc
Arcybiskup, Metropolita Katowicki

Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Grzegorz Tobiszowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii