Komitet Honorowy

Udziału w Komitecie Honorowym minionej edycji kongresu potwierdzili:

PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY:

Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Mateusz Morawiecki

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju

Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

CZŁONKOWIE:

Jerzy Bartnik

 Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Andrzej Buła

Marszałek Województwa Opolskiego

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Adrian Czubak

Wojewoda Opolski

prof. Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Olgierd Geblewicz

Prezes Zarządu Związku Województw RP

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Marek Goliszewski

Prezes Business Centre Club

 Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice

 

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Marek Niechciał

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Marian Niemiec

Biskup Diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Ryszard Petru

Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich w latach 2011-2015

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Józef Pilch

Wojewoda Małopolski

Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Wojciech Saługa

Marszałek Województwa Śląskiego

Wiktor Skworc

Arcybiskup, Metropolita Katowicki

Jarosław Wieczorek

Wojewoda Śląski

Tadeusz Zagórski

Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM

 

Sekretarz Komitetu Honorowego

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach