Samorząd, który wspiera MŚP

VII Edycja Programu Samorząd który wspiera MŚP

Samorząd który wspiera MŚP

 

Ogólnopolski program „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego.

Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.  Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są  skuteczne i mają charakter trwały. 

W tym roku odbywa się już VII edycja Programu. W wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników, Kapituła wyłoni Laureatów, którzy otrzymają certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne „Samorząd, który wspiera MŚP” z podaniem roku edycji, pełnym prawem jego użytkowania we wszelkich działaniach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.  Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest równoznaczne z przyznaniem Marszałkowi, Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi wyróżnienia i statuetki „Lider, który wspiera MŚP”.  Uroczyste wręczenie certyfikatów w programie „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP” odbędzie się w podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej szczegółów (regulamin i warunki uczestnictwa w Programie znajdują się w ofercie. W przypadku zainteresowania udziałem w Programie prosimy o zapoznanie się z dokumentami: „Regulamin Programu” oraz „Warunki udziału” oraz przygotowanie wypełnionego i podpisanego wniosku i ankiety wg dostępnych wzorów. Wniosek i ankietę należy złożyć lub przesłać na adres sekretariatu Programu w terminie do dnia 15 września br.  

 

Sekretariat Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”

ul. Opolska 15
40-084 Katowice
tel.32/ 35 111 91
e-mail: samorzad@rig.katowice.pl

Dokumenty do pobrania:

OFERTA | WNIOSEK | ANKIETA

Zachęcamy Państwa gorąco do przesyłania zgłoszeń do 15 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Programu w tym terminie, zostaną zwolnione z opłaty rejestracyjno-weryfikacyjnej.


 

Poprzednie Edycje

I Edycja II Edycja | III Edycja | IV Edycja | V Edycja