Samorząd, który wspiera MŚP

VIII Edycja Programu Samorząd który wspiera MŚP

Samorząd który wspiera MŚP

 

Ogólnopolski program „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego.

Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.  Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są  skuteczne i mają charakter trwały. 

W tym roku odbędzie się już VIII edycja Programu. W wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników, Kapituła wyłoni Laureatów, którzy otrzymają certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne „Samorząd, który wspiera MŚP” z podaniem roku edycji, pełnym prawem jego użytkowania we wszelkich działaniach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.  Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest równoznaczne z przyznaniem Marszałkowi, Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi wyróżnienia i statuetki „Lider, który wspiera MŚP”.  Uroczyste wręczenie certyfikatów w programie „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP” odbędzie się w podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej szczegółów wkrótce. 

 

Sekretariat Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”

ul. Opolska 15
40-084 Katowice
tel.32/ 35 111 91
e-mail: samorzad@rig.katowice.pl

 


 

Poprzednie Edycje

I Edycja II Edycja | III Edycja | IV Edycja | V Edycja