Uczestnicy

zdjecie_kongresu

Uczestnicy Kongresu to przede wszystkim przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów, władz rządowych i innych. W Kongresie uczestniczą także przedstawicieli dużych firm, które chętnie współpracują z sektorem MŚP

Uczestnicy Europejskiego Kongresu MŚP

Icons by Users Insights, CC BY 3.0