Ochrona praw przedsiębiorcy w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach swojej działalności bada, czy nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej również w imieniu przedsiębiorców! Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie sprawy przedsiębiorców realizuje RPO zapraszamy na panel: Ochrona praw przedsiębiorców w działalności RPO.

Głównym gościem spotkania będzie sam Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar!

Ponadto na panelu poznasz instrumenty prawne, które wykorzystuje administracja skarbowa do dochodzenia należności podatkowych. Przedstawione zostaną sposoby interpretowania zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w postępowaniach sądowych z udziałem przedsiębiorców.

Koniecznie przyjdź, posłuchaj i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości!

Panel: Ochrona praw przedsiębiorcy w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich 11.10.2016, godzina 9.00-11.00

  • Sprawy przedsiębiorców w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich – wprowadzenie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.
  • In dubio pro tributario. Założenia i praktyka.
  • Zastosowanie klauzul generalnych: zasad współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w postępowaniach sądowych z udziałem przedsiębiorcy.
  • Wykorzystywanie przez administrację skarbową instrumentów nie należących do sfery prawa podatkowego do dochodzenia należności podatkowych.