Odkryj nowy rynek! Zapraszamy na Forum Polsko-Ormiańskie

Wiele polskich firm zastanawia się nad dywersyfikacją swojej strategii marketingowej, aby osiągnąć lepszy rozwój przedsiębiorstwa. Jednym z działań, które może pomóc w osiągnięciu tego celu, jest umiędzynarodowienie produkcji i sprzedaży. Aby poznać rynek, którym jesteśmy potencjalnie zainteresowani, warto wymienić doświadczenia  z firmami polskimi, które już na tym rynku funkcjonują. Inną drogą jest bezpośrednie spotkanie z przedsiębiorcami pochodzącymi z danego państwa.

Jednym z państw, które otwiera się na zagranicznych przedsiębiorców jest Armenia. Reformy liberalizujące gospodarkę ułatwiają inwestycję, jednak państwo to nadal znajduje się pod silnym wpływem swoich sąsiadów. W ramach V EKMŚP odbędą się spotkania B2B, na które zapraszamy przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Na Kongresie będzie miała również swoją reprezentację liczna delegacja firm z Armenii z sektora IT i ICT. Podczas Forum Przedstawiciele 30 firm przedstawią podstawowe informacje o rynku ormiańskim i będą zachęcali polskich przedsiębiorców do inwestowania na tamtejszym rynku.

Forum Polsko-Ormiańskie odbędzie się w dniu 14.10.2015 w godzinach 11:30-13.30. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.