Odpowiedzialność a współczesna cywilizacja

Odpowiedzialność w biznesie się opłaca! Jak zadbać o zrównoważony rozwój w dobie globalizacji? Dlaczego budując kapitał przedsiębiorstwa warto myśleć o wartościach etycznych?

Ekspertami panelu będą prof. Grzegorz Kołodko (były wicepremier i minister finansów, autor „Strategii dla Polski”), oraz prof. Heinrich Badura (Prezydent Europejskiej Akademii Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim).

Panel: Odpowiedzialność a współczesna cywilizacja 12.10.2016, godzina 9.00 – 11.00

  • Współczesne wyzwania: zrównoważony rozwój i globalizacja.
  • Inteligentny rozwój – człowiek – technologie – społeczeństwo (kultura zaufania).
  • Technologia jako czynnik rozwoju – problemy upowszechniania , oceny skutków (technology assessment), możliwości partycypacji społeczeństw.
  • Kultura „realnej wirtualności” – zarządzanie wiedzą i niewiedzą; rozwój i upowszechnianie inteligentnych technologii.
  • Szok przyszłości – jak się do tego przygotować?
  • Ryzyko kapitału i sumienia w prowadzeniu firmy.
  • Gospodarka cyfrowa („smart factory”, „industry 4.0” ) – potrzeba i wymogi współodpowiedzialności („etyka robotów”).