Opinia Jana Klimka na temat Kongresu

Z niekrywaną przyjemnością pragnę przedstawić opinie na temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw:


Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany po raz piąty, okazał się wielkim sukcesem i na stałe wpisał się w kalendarium wielkich wydarzeń naszego regionu. Jest to jedne takie przedsięwzięcie w Europie dedykowane małej i średniej przedsiębiorczości. Zawartość merytoryczna tego wydarzenia jest ogromna i świadczy o doskonałym przygotowaniu organizacyjnym, wyselekcjonowanym dobrze panelistów oraz świetnej znajomości tematów z zakresu małej i średniej przedsiębiorczości.


Jacek Klimek Prezes Zarzadu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

IR_MSP