Kierunek – Świat!

W ramach ścieżki Kierunek – Świat! zorganizowano 13 wydarzeń w celu efektywnego wspierania współpracy międzynarodowej.

Każdego roku Organizatorom Kongresu przyświeca nadrzędny cel, by wydarzenia miały charakter jak najbardziej praktyczny. Dlatego też odbyły się sesje B2B i F2F, na które zaproszono  przedsiębiorców z całej Europy. W trakcie spotkań uczestnicy otrzymali informacje na temat możliwości inwestycyjnych w poszczególnych państwach, a także przydatne wskazówki dotyczące kultury organizacyjnej i relacji handlowych. Międzynarodowe spotkania stały się doskonałą platformą wymiany pomysłów i doświadczeń oraz dyskusji o interesujących uczestników branżach z przedstawicielami wielu firm w krótkim odstępie czasu.

Jednym z państw, które otwiera się na zagranicznych przedsiębiorców jest Armenia. Forum Polsko-Ormiańskie zgromadziło reprezentantów 30 firm, którzy przedstawili podstawowe informacje o rynku ormiańskim i zachęcali polskich przedsiębiorców do inwestowania na tamtejszym rynku.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny „USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP” poświęcony prowadzonym obecnie negocjacjom o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy UE i USA. Paneliści zwrócili uwagę na potrzebę przygotowania przedsiębiorców do wejścia w życie porozumienia poprzez szerokie działania komunikacyjne, które informowałyby o korzyściach, jakie płyną z treści umowy. Za konieczność uznano również działania wizerunkowe samej UE w USA. – Unia Europejska nie ma dobrej prasy w Stanach Zjednoczonych, co przekłada się niestety na klimat dla przedsiębiorczości. Dlatego też niezbędne są działania wizerunkowe UE za oceanem, które zmienią postrzeganie starego kontynentu przez Amerykanów – stwierdził Ryszard Schnepf, Ambasador RP w Waszyngtonie. Spora część dyskusji poświęcona była ponadto największym barierom, jakie stoją przed zainteresowanymi rynkiem amerykańskim. Jonathan Peel, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wskazywał na trudności proceduralne związane ze sprawami celnymi: Musimy mieć pewność, że po podpisaniu TTIP, będą istnieć faktyczne narzędzia wsparcia dla firm z sektora MŚP, które ułatwią prowadzenie działań międzynarodowych poprzez pomoc w gąszczu procedur regulacyjnych i spraw celnych.

Panel „Turcja – gospodarcze wrota na Bliski Wschód i Zakaukazie” wprowadził z kolei uczestników w specyfikę prowadzenia biznesu na Bliskim Wschodzie. W trakcie dyskusji zwrócono m.in. uwagę na fakt dużej sprzedaży kanałami e-commerce oraz rolę, jaką odgrywa Turcja w kulturze masowej. Tadeusz Dulian, Wiceprezes Polsko-Tureckiej Rady Biznesu, podkreślił również znaczenie sytuacji geopolitycznej: W Turcji cały czas na klimat i warunki prowadzenia biznesu ma wpływ niestabilna sytuacja geopolityczna. Powoduje ona, że inwestycje w Turcji należy planować w perspektywie długofalowej, inwestując w rozpoznawalność marki i budowę kanałów sprzedaży. Paneliści wskazywali również na niebagatelną rolę instytucji państwowych, które powinny wspierać przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, we wchodzeniu na rynki zagraniczne. Szczególne znaczenie przypisywane jest biurom Wydziału Promocji Inwestycji i Handlu (WPHI) przy polskich ambasadach na świecie. – W ostatnich latach zauważamy wzrost zainteresowania naszych rodzimych firm rynkiem tureckim. Co roku obsługujemy około 600 zapytań ze strony polskich przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na ten rynek. 90% zapytań pochodzi od małych i średnich firm, które poszukują informacji nt. danej branży, kontaktu do potencjalnych kontrahentów lub informacji nt. targów i imprez wystawienniczych – mówi Konrad Zabłocki, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze.

W trakcie panelu dyskusyjnego „Prezentacja egipskiego potencjału gospodarczego”, Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie Youssef  Zada zwrócił uwagę, że Egipt znajduje się obecnie na drodze wzmacniania swojej sytuacji gospodarczej m.in. poprzez  rozwój prywatnego biznesu oraz stabilizację sytuacji politycznej i społecznej. Generał Mohamed Refaat wymienił przyczyny, które świadczą o wyjątkowości i sile tamtejszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podkreślając przede wszystkim znaczenie korzystnej lokalizacji. Z kolei zdaniem Wiceprezesa General Authority for Foreign Investment – Mohameda Youssef: Egipt to brama do Afryki i Bliskiego Wschodu, a odnawialne źródła energii, transport wodny, budownictwo oraz sektor żywieniowy, to potencjalne obszary współpracy pomiędzy Polską a Egiptem.

 

Sesja „Atrakcyjność rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw. Przykład firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku” poświęcona była natomiast osobom zainteresowanym rynkiem indyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku. O promocji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących „zielone” technologie opowiedziała Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Radca Ministra w Ministerstwie Środowiska. – Oczywiście w przypadku Indii konieczne jest wsparcie państwa, konieczne jest wsparcie instytucji, wszelkiego rodzaju izb handlowych, bo bez tego rzeczywiście trudno jest odnaleźć, zidentyfikować właściwego partnera – zaznaczył moderator panelu, prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski.

 

O rynku austriackim dyskutowano podczas panelu „Sukces biznesowy w Austrii – szanse dla polskich inwestorów”. Minister ds. Gospodarki w Rządzie Górnej Austrii Michael Strugl podkreślił znaczenie stabilności austriackiej gospodarki, która została osiągnięta m.in. dzięki dobrze rozwiniętemu i wyspecjalizowanemu przemysłowi oraz korzystnej lokalizacji w środkowej Europie. Wszyscy prelegenci zwrócili uwagę na proeksportowy charakter gospodarki austriackiej. Stwierdzono również, że zapotrzebowanie owego rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną i zasoby know-how oraz dynamiczny rozwój branży budowlanej mogą stać się szansą dla stworzenia nowych inwestycji polskich firm w Austrii.

Natomiast o potencjale gospodarczym przedsiębiorczości w regionach przygranicznych, a także o tym, jak efektywnie można go wykorzystywać, dyskutowano podczas sesji Czechy – Polska – Słowacja – rozwój infrastruktury transportowej – nowa perspektywa dla MŚP”. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność poprawy infrastruktury transportowej – w szczególności kolejowej i drogowej.

 

O szansach, perspektywach i barierach współpracy z Ukrainą, Azerbejdżanem, Kurdystanem Irackim i Gruzją, a także jej aspektach prawnych, instytucjonalnych oraz kulturowych, rozmawiano podczas panelu „Współpraca gospodarcza Europa-Wschód”. Z kolei temat  Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w skład której wchodzą Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenia, został poruszony w trakcie sesji Euroazjatycka Unia Gospodarcza – alternatywa dla Unii Europejskiej?”.

 

Bardzo praktycznym wydarzeniem były zorganizowane warsztaty „Formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców w działalności międzynarodowej”. W ich trakcie uczestnicy dowiedzieli się m.in. o pułapkach, jakich należy unikać podczas prowadzenia działalności na skalę międzynarodową, a także o działaniach niezbędnych do rozpoczęcia kooperacji oraz   różnych formach wsparcia finansowego i instytucjonalnego. Z kolei podczas sesji „Dyplomacja w służbie MŚP” zaproszeni goście dyskutowali o tym, jak polska administracja – a w szczególności dyplomacja – może wspierać biznes. Wspólnie stwierdzono, że  konieczne jest współdziałanie wszystkich instytucji nadzorujących działalność eksportową, aby zapewnić bardziej spójny przekaz i pomoc dla inwestorów.