Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Udział liczby aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym ogółem odbiega w naszym kraju znacząco od średniej unijnej. Dzieje się tak, gdyż skuteczna aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy napotyka wciąż wiele barier. Wśród nich prym wiodą z pewnością bariery systemowe (np. zmienność przepisów prawa czy nieefektywny system kształcenia), ale także mentalne (postawa wobec pracy czy stereotypowe myślenie na temat osób niepełnosprawnych). Z drugiej strony, dane PFRON pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat stale rośnie liczba firm zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

O systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz o instrumentach wsparcia  porozmawiają eksperci na panelu dyskusyjnym „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy”. Wśród tematów dyskusji znajdą się również sytuacja osób niepełnosprawnych jako przedsiębiorców oraz ekonomia społeczna jako jedna z szans na integrację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. Partnerem merytorycznym panelu będzie Pan Marek Plura – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015 r. w godz. 11.30 – 13.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w sesji, jak i całym Kongresie jest bezpłatny. Biznesowym Partnerem Sesji jest FAJNA Spółdzielnia Socjalna.