Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej!

parp

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy, w ramach których firmy mogą otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności. Za miesiąc ruszają nabory wniosków do wybranych poddziałań w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Suma środków przeznaczonych na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej do 2020 r. wyniesie niemal 1,2 mld euro.

 

Zaplanowane na ten rok trzy pierwsze konkursy dla przedsiębiorców aktywnie wdrażających w swojej działalności rezultaty prac badawczo-rozwojowych obejmują następujące projekty: Badanie na rynek (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1), Wdrażanie innowacji przez MŚP (Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.3.1) oraz Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2). Ich budżet wynosi ponad 626 mln zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.poir.parp.gov.pl