Podziękowania

Chcemy wszystkim osobom zaangażowanym w Kongres powiedzieć jedno słowo, proste słowo, które wyraża naszą wdzięczność za wkład wniesiony w realizację tak dużego wydarzenia: DZIĘKUJEMY!

Bez Waszego wsparcia nie poradzilibyśmy sobie! Dziękujemy uczestnikom, prelegentom, partnerom, wolontariuszom i wszystkim, których nie sposób wymienić.

Organizatorzy Europejskiego Kongresu MŚP.