Poznaj pokongresowe wnioski!

Pokłosiem każdej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest zbiór rekomendacji z zakresu spraw najważniejszych dla rozwoju polskiego biznesu.

Jak co roku, zapraszamy wartościowej lektury wniosków wypracowanych przez uczestników wydarzenia i wytyczonych przez nich kierunków rozwoju w obszarach najistotniejszy dla przedstawicieli sektora MŚP. Mamy nadzieję, iż staną się one inspiracją dla działań na pograniczu sektorów nauki, samorządu i biznesu oraz otworzą kolejny rozdział kongresowych dyskusji.

Z rekomendacjami można zapoznać się TUTAJ