Premier Jarosław Gowin i Gubernator Nevady Brian Sundoval podpisali list intencyjny podczas EKMŚP

Podczas Kongresu  Małych i Średnich Firm w Katowicach podpisany został list intencyjny, który pozwoli na łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Nevady. Premier Jarosław Gowin i Gubernator Nevady Brian Sundoval zadeklarowali stworzenie programu, dzięki któremu   możliwe będzie rozpoczęcie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i Nevady w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym komercjalizacja oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej Nevady i Polski.

Dzięki programowi wyłonione w konkurencyjnej procedurze, zarejestrowane w Polsce, młode firmy technologiczne mogłyby uczestniczyć w programie akceleracyjnym na rynku amerykańskim, przy wykorzystaniu instytucji i związanych z nimi mentorów ze stanu Nevada.

Współpraca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  i Stanu Nevada to pionierski przykład współpracy polskiej administracji z administracją stanową.   

Nevada, z uwagi na doświadczenia w zmianie strategii rozwoju gospodarki w kierunku innowacji, jest jednym ze stanów, z którymi Polska zamierza intensyfikować współpracę. Szczególnie interesujące mogą być dokonania firm z Nevady tworzących systemy autonomiczne dla bezzałogowych pojazdów powietrznych oraz naziemnych, innowacyjne technologie wodne z uwzględnieniem obszaru zarządzania wodą oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze konkurencyjnych gier elektronicznych. Planowane są kolejne podobne przedsięwzięcia.