Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

CZŁONKOWIE

Mirosław Bobrzyński

Prezes Zarządu Euro-Centrum SA

Eugeniusz Budniok

Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club

Franciszek Buszka

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Urszula Ciołeszyńska

Prezes Zarządu Fundacji Ambasada Przedsiębiorczych Kobiet

Łukasz Czopik

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Prof. nadz. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Maria Daszczyk-Biernat

Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

Janusz Dramski

Wiceprezes RIG w Katowicach

Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach

Kamil Durczok

Dziennikarz radiowy i telewizyjny

Henryk Galwas

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Henryk Grzonka

Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach

Przemysław Grzywa

Wiceprzewodniczący Forum Młodych RIG w Katowicach

Menadżer Zarządzający Programu

„Młody Przedsiębiorca w nowoczesnym mieście”

Aurelia Hetmańska

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki

Konsultant Kliniki Transplantacji Szpiku

i Onkohematologii Centrum Onkologii w Gliwicach

Jacek Janiszewski

Przewodniczący Rady Programowej

Stowarzyszenia Integracja i Współpraca

Jerzy Kędziora

Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik

Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

im. K. Goduli w Chorzowie

Jan Klimek

Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach

Marek Kłoczko

Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Mieczysław Tadeusz Koczkowski

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej Konieczny

Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA

dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej

Jacek Kwiatkowski

Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Przewodniczący Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Zbigniew Miszczyk

Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

Jerzy Motłoch

Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Marek Myśliwiec

Wiceprezes RIG w Katowicach

Przewodniczący Komisji Rady RIG w Katowicach ds. MŚP

Jerzy Nachel

Dyrektor – Redaktor Naczelny TVP SA Oddział Katowice

Zenon Nowak

Prezes Prasy Śląskiej

Mirosława Nykiel

Poseł na Sejm RP

Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji stałej ds. innowacyjnej gospodarki

i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Dawid Pasek

p.o. Dyrektor Departamentu Gospodarki Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Wiktor Pawlik

Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Andrzej Pilot

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Marek Plura

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dariusz Poniewierka

Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA

Piotr Rybicki

Wiceprezes RIG w Katowicach

NADZÓRKORPORACYJNY.PL Sp. z o.o.

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych,

Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM,

Konsultant Wojewódzki w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej

Agnieszka Sikorska

Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej

Klaudiusz Siwiec

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

Dr hab. Jolanta Tambor

Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

Janusz Targosz

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Artur Tomasik

Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

Bogdan Traczyk

Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Henryk Warkocz

Prezes Zarządu TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Roman Włodarz

Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej

Tadeusz Wnuk

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

Piotr Wojaczek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

Andrzej Zdebski

Prezydent Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie

Tomasz Zjawiony

Wiceprezes RIG w Katowicach

Andrzej Żylak

Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej

 

 

SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Bogusława Bartoszek

Prokurent, Dyrektor ds. Strategii i Klientów Kluczowych

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach