Program Kongresu

Kliknij aby pobrać program Kongresu

Kliknij aby pobrać harmonogram sal na 12 października

Kliknij aby pobrać harmonogram sal na 13 października

Kliknij aby pobrać harmonogram sal na 14 października

 

12 października

Od 9.00 Rejestracja

Osoby, które chcą zarejestrować się na Inaugurację odbywającą się pierwszego dnia Kongresu o godzinie 11:00, proszone są o odbiór identyfikatorów do godziny 10:30. Jest to spowodowane spodziewaną obecnością najwyższych władz państwowych na Inauguracji.

Rejestracja na pozostałe wydarzenia w dniach 13-14.10.2015 r. rozpoczyna się o godzinie 8:00 i trwa do końca danego dnia.

9.00-16.30

Targi Biznes Expo

Oficjalne otwarcie Targów Biznes Expo następuje o godzinie 9:45

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala B

10.15-10.45 Konferencja prasowa
Sesja inaguracyjna

11.00-12.00

Inaugurację prowadzi Red. Kamil Durczok, Członek Honorowy RIG w Katowicach, Członek Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu MŚP

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala A


I. Powitania Współgospodarzy i Współorganizatorów Kongresu:

 • Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego,
 • Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • Piotr Litwa, Wojewoda Śląski,
 • Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice,
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
 • Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

II. Wprowadzenie do Ceremonii Otwarcia Kongresu:

 • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

III. Wystąpienia inauguracyjne Gości Honorowych:

 • Andrzej Duda, Prezydent RP
 • Ewa Kopacz, Premier Rządu RP/Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Elżbieta Bieńkowska Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw
 • Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Komitetu Honorowego V Europejskiego Kongresu MŚP, Przewodniczący Komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego

12.00-13.00

IV. Debata polityczno-gospodarcza

Temat: Przedsiębiorcy, Przedsiębiorczość, Gospodarka – też potrzebują zmian

Debatę prowadzi Red. Kamil Durczok, Członek Honorowy RIG w Katowicach, Członek Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu MŚP

 

Tezy:

 • Zawiłość, rozległość i zmienność prawa gospodarczego.
 • Przedsiębiorcy płacą za obietnice.
 • Stosunek do przedsiębiorców w Polsce, rola mediów.

 

Zaproszeni eksperci-przedstawiciele organizacji przedsiębiorców (w porządku alfabetycznym):

 • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Marek Goliszewski, Prezes Business Center Club,
 • Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Krajowej Izby Gospodarczej, Wicepremier RP w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001.

 

Zaproszeni eksperci-przedstawiciele partii politycznych (w porządku alfabetycznym):

 • Ryszard Petru, Ekonomista, Lider Partii Nowoczesna,
 • Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego,
 • Adam Szejnfeld, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

13.00-14.00

 

V. Debata polityczno-gospodarcza

Temat: Najnowsze trendy wspierania przedsiębiorczości w Europie i na świecie

Debatę prowadzi Prof. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Komitetu Honorowego V Europejskiego Kongresu MŚP, Przewodniczący Komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego

 

Tezy:

 • Wsparcie przedsiębiorczości, a naruszanie konkurencyjności.
 • Jak państwo i jego instytucje mogą wspierać firmy?
 • Wsparcie przedsiębiorców przez samorządy terytorialne.
 • Organizacje przedsiębiorców, samorząd gospodarczy, organizacje obywatelskie- rola i znaczenie we wspieraniu przedsiębiorczości.
 • Rola organizacji Unii Europejskiej (ECOSOC), we wspieraniu firm, szczególnie firm rodzinnych.
 • Znaczenie kongresów międzynarodowych w artykułowaniu potrzeb wsparcia dla przedsiębiorców, praktyczny wymiar.

 Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Wiceprzewodniczący PKPP Lewiatan,
 • Sophie Le Ray, Główny Organizator Ekonomicznego Forum The Global WIL (Women in Leadership), Prezes NASEBA Group (Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie),
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 1998-2002 Marszałek Województwa Śląskiego.

 

Wręczenie Honorowej Złotej Odznaki XXV-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Panu Prof. Jerzemu Buzkowi Członkowi Honorowemu Regionalnej Izby Gospodarczej, Posłowi Parlamentu Europejskiego.

 Wręczenia Honorowej Złotej Odznaki XXV-lecia Izby dokonają: Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Krajowej Izby Gospodarczej, Wicepremier RP
w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001 oraz
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

14.00-14.05

 

VI. Wręczenie Certyfikatów Honorowych Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet

Wręczenia Certyfikatów dokonają: Urszula Ciołeszyńska, Prezes Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet Koordynator projektu „Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”  oraz Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Europejskiego Kongresu MŚP, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Wyróżnione ambasadorki (w kolejności alfabetycznej):

 • Sophie Le Ray, Inicjatorka i Organizatorka Światowego Forum Gospodarczego WIL (Women in Leadership), Prezes NASEBA Group (Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie),
 • Ajum Malik, Założycielka i Dyrektor Zarządzający ALHAMBRA Amerykańskiej Izby Gospodarczej (Austin, Texas USA),
 • Dr Ewa Piacentile, Wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej Florydy i obu Ameryk, Prezes Międzynarodowego Instytutu Kultury Polskiej w Padwie (Włochy).

 

14.05-14.15 VII. Zakończenie uroczystości Inauguracji Kongresu
14.15-15.00 Przerwa

15.00-17.00

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

„Rewitalizacja terenów zdegradowanych szansą na rozwój gospodarczy regionu”

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46

Organizator zapewnia transport spod Międzynarodowego Centrum Kongresowego – 12.10.2015 o godzinie 14:15.Transport powrotny – 12.10.2015, godzina 17:15 spod Urzędu Marszałkowskiego do Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji Sejmiku

  • Grzegorz Wolnik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
  • Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Programowej V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 2. “Pieniądze na rewitalizację w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-20120. Jak je wykorzystać?”

  • Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

 3. “Rewitalizacja w świetle nowego prawa”
  • Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 4. “Europejskie recepty na sukces”
  • Dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

 5. “Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych”
  • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
  • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
 6. “Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżnień V edycji programu “Samorząd który wspiera MŚP”
 7. Zamknięcie sesji Sejmiku
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region

15.00-17.00

Energetyka prosumencka czy obywatelska?

 

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM w Katowicach (ul. Ligocka 103 – Budynek nr 8)

Organizator zapewnia transport spod Międzynarodowego Centrum Kongresowego –

12.10.2015 o godzinie 14:30 (parking przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach). Transport powrotny – 12.10.2015 – godzina 17:20 spod budynku nr 8 do Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Zagadnienia:

 • Rynek energii – źródła tradycyjne oraz odnawialne.
 • Możliwości rozwoju energii odnawialnej w Polsce.
 • Bariery rozwoju rynku prosumenckiego.
 • Źródła finansowania zastosowania energii odnawialnej w MŚP.

Zaproszeni Eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Piotr Dumnia, Instytut Techniki Elektronowej w Warszawie
 • Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Bartłomiej Kozek,Fundacja Strefa Zieleni,
 • Anna Ogniewska,Greenpeace Polska,
 • Paweł Podsiadło, Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum
 • Dariusz Szwed,Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu,
 • Mariusz Tomaka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy
 • Grzegorz Wiśniewski,Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Moderator:

 • Tomasz Zubilewicz, Dziennikarz , TVN S.A.

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

EuroCentrum Gekon

Optymalizacja w biznesie

15.00-15.45

 

Dofinansowanie ZUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Warsztaty prowadzone przez Ekspertów ZUS.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4

 Zagadnienia:

 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie z ZUS.
 • Jakie projekty podlegają dofinansowaniu z ZUS.
 • Jaka jest wysokość dofinansowania z ZUS w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.
 • Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z ZUS.
 • Jakie kryteria brane są pod uwagę przy ocenie wniosku oraz przyznania środków finansowych z ZUS.

Partner Wspierający Kongresu

ZUS

Przywództwo – Strategia – Dialog

15.00-17.00

Kryzys przywództwa? Jakich liderów potrzebuje Polska i Europa?

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3

Zagadnienia:

 • Lider i jego kompetencje. Jakie są najważniejsze cechy skutecznego lidera?
 • Być przywódcą. Predyspozycje wrodzone czy nabyte umiejętności?
 • Błędy przywództwa. Jak doskonalić przywództwo?
 • Jak osiągnąć sukces? Sekrety liderów biznesu.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • zw . dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, Wieloletni Właściciel najstarszej marki jubilerskiej w Polsce W. KRUK,
 • Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,
 • Dr Paulina Polko, Politolog, Socjolog, Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Dr Sabina Ratajczak, Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Moderator:

 • Roman Młodkowski, Dziennikarz
Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)

15.00-17.00

Dyplomacja w służbie MŚP

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8

Zagadnienia:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki – współpraca czy konkurencja?
 • Przygotowanie do pełnienia funkcji radcy handlowego – na ile znane
  są potrzeby sektora biznesu?
 • Jakie oczekiwania mają polscy przedsiębiorcy względem dyplomacji?
 • Jak działa dyplomacja ekonomiczna w innych krajach – analiza porównawcza.
 • Samorządy w procesie umiędzynarodowienia gospodarki.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (2000-2001), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (2007-2010), Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (2010-2015),
 • Paweł Gębski, Kierownik referatu ds. wsparcia na rynkach WNP, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Janusz Kahl, Konsul Honorowy Danii, Finlandii, Islandii oraz Szwecji w Polsce,
 • Michael Kern, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Karl Schmidt, Radca Handlowy Ambasady Austrii w Polsce,
 • Igor Sekreta, Radca, Minister, Kierownik Wydziału Handlowego Ambasady Białorusi w Polsce,
 • Konrad Zabłocki, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.

 

Moderator:

 • Damian Wnukowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

Logotyp_PISM

15.00-17.00

 

Atrakcyjność rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw. Przykład firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7

Zagadnienia:

 • Przyczyny atrakcyjności rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw.
 • Koncepcja i założenia projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki GO INDIA jako odpowiedź na program rządu indyjskiego „Make in India”.
 • Sektor nowoczesnych technologii ekologicznych – szanse i wyzwania współpracy dwustronnej Polska-Indie.
 • Prezentacja założeń i doświadczeń programu GreenEvo w kontekście rynku indyjskiego.
 • Perspektywy ekspansji polskich firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku na rynek indyjski.
 • Możliwości usprawnienia procesu  współpracy polskich przedsiębiorstw
  z partnerami indyjskimi.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Ajay Bisaria, Ambasador Indii w Polsce i na Litwie,
 • Ryszard Janicki, Współwłaściciel firmy TB Hydro, Marketing Sales Manager,
 • Lucyna Jaremczuk, Radca Generalny w Departamencie Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki,
 • Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Radca Ministra w Ministerstwie Środowiska, Koordynator projektu GreenEvo,
 • J. J. Singh, Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (IPCCI).

 

Moderator:

 • dr hab. Piotr Kłodkowski, Były Ambasador Polski w Indiach, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera

 

Partner Merytoryczny Kongresu

Wyższa Szkoła Europejska

15.00-17.00

 

Prezentacja egipskiego potencjału gospodarczego

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Mohamed Refaat, Prezes nowo utworzonej Wolnej Strefy Ekonomicznej Kanału Sueskiego,
 • Mohamed Youssef, Wiceprezes General Authority for Foregin Investmant (GAFI).

Moderator:

 • Jerzy Dróżdż, Ambasador Tytularny, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej
EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015

15.00-17.30

 

Okrągły stół dot. wpływu Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi na młodych przedsiębiorców.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D

Zagadnienia:

 • Zakres i postęp negocjacji TTIP.
 • Szanse i zagrożenia TTIP dla młodych przedsiębiorców.
 • Wpływ TTIP na ekosystemy startupowe oraz rynek inwestycyjny w Europie
  i USA.
 • Postulaty młodych przedsiębiorców.
 • Podpisanie wspólnej deklaracji: Stanowisko młodych przedsiębiorców z Europy
  i USA odnośnie TTIP.

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Patrick Brady, Wiceprezydent odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze EMEA w Entrepreneurs’ Organization,
 • Luca de Carli, Policy Offi cer w Komisji Europejskiej (DG Trade),
 • Rahim Cuhaci, Prezydent w TUGIAD, YES for Europe,
 • Luca Donelli, Prezydent włoskiej delegacji na G20 Young Entrepreneurs Alliance, YES for Europe,
 • Janusz Dramski, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • Sohrab Fadai, Prezydent w Young Entrepreneurs of Sweden, YES for Europe,
 • Chris Garcia, Reprezentant młodych przedsiębiorców z USA, Pacifi Council,
 • Juan Merino, Prezydent w Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes, YES for Europe,
 • Alex Mitchell, CEO w Young Brits, YES for Europe,
 • Prof. Piotr Moncarz, Przewodniczący US-Polish Trade Council, Profesor na Uniwersytecie Stanforda w USA,
 • Angela Palazzolo, Drugi Sekretarz – Konsul z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce,
 • Ryszard Schnepf, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych,
 • Mariusz Tomaka, Prezes Display Link,
 • Dimitris Tsingos, Prezydent Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców „YES for Europe”.

Moderator:

 • Przemysław Grzywa, Wiceprzewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Partner Wspierający Kongresu

Tuvnord

Biznesowy Partner Sesji

DisplayLink Corporate_logo

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

 Logo_FMP

Logo_YES

Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region

16.15-17.15

 

ARP – biznes, rozwój, innowacje.  Spotkanie z Ekspertami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dedykowane przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać swoje firmy w zakresie nowych technologii i innowacji

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4

Zagadnienia:

 • Możliwości dostępu do najnowszych patentów, licencji, technologii i badań naukowych.
 • Modelu inwestycji typu venture.  

Eksperci ARP prezentują konkretne rozwiązania i narzędzia, doradzają, dyskutują, przekonują, że innowacje są w zasięgu ręki.

Partner Instytucjonalny Kongresu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 

13 października

Od 8.00 Rejestracja

9.00-16.30

 

Targi Biznes Expo

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala B

Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region

9.00-11.00

 

Urzędy pracy partnerem MŚP            

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3

Zagadnienia:

 • W jaki sposób urzędy pracy mogą wspierać MŚP?
 • Jakie możliwości stwarza dla przedsiębiorców Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
 • Jakie są przewidywane trendy na polskim i europejskim rynku pracy i w jaki sposób będą wpływać na dostępność zasobów pracy?
 • Jakie oczekiwania wobec urzędów pracy mają MŚP? Jak ulepszyć współpracę na linii PUP-MŚP?
 • Prezentacje dobrych praktyk niemieckich.
 • Co zrobić, aby dostosować system edukacji do rzeczywistych potrzeb rynku pracy?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Tomasz Bieniek, Doktor Nauk Prawnych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
 • Jerzy Kędziora, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie,
 • Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,
 • Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 • Marek Myśliwiec, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Komisji Rady RIG ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Michał Wójcik, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,

 

Moderator:

 • Karolina Topolska, Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna

Biznesowy Partner Wyłączny Sesji

Powiatowe Urzędy Pracy

9.00-11.00

 

Inwestycje w unikalne rozwiązania. Środki publiczne na innowacje
2014-2020

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D

Zagadnienia:

 • Nowe podejście do inwestycji w innowacje we wsparciu publicznym w latach 2014-2020.
 • Charakterystyka instrumentów na inwestycje w innowacje w PO IR
  i PO PW – komplementarność działań, różnice w podejściu.
 • Oferta publiczna na wsparcie innowacji – czy potrzebujemy nowych modeli wsparcia?
 • Kompetencje firm do tworzenia innowacji – wyzwania dla polskiego sektora MŚP, benchmarking z europejskimi liderami.

Wprowadzenie do tematu panelu:

 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Wystąpienie specjalne „Przekształcanie innowacji w wartość rynkową”:

 • Mario Raich, Ekspert, Wizjoner innowacyjności, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu ESADE w Barcelonie, Prezes Zarządu Learnita Ltd. w Londynie.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Prof. dr hab. Jan Klimek, Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 • Michał Mikulski, Prezes Zarządu EgzoTech Sp. z o.o.,
 • Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny
  Euro-Centrum Sp. z o.o.

Moderator:

 • Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

PARP

 

9.00-11.00

Zagospodarowanie nieruchomości w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5

Zagadnienia:

 • Raport dotychczasowych doświadczeń PPP w Polsce.
 • Co trzeba wiedzieć o projekcie, czyli jakie analizy są niezbędne przy podejmowaniu decyzji?
 • Jakiego typu partnera należy poszukiwać – partner finansowy czy branżowy?
 • Jakie korzyści może osiągnąć partner publiczny stosując PPP?
 • Win – Win, czyli jak racjonalnie podzielić ryzyka?

Podczas warsztatu zostanie przedstawione praktyczne podejście do realizacji przedsięwzięć w formule PPP na przykładzie projektu „Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Ideę projektu przedstawi jego pomysłodawczyni, Dyrektor Muzeum Śląskiego, Alicja Knast.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Dariusz Hura, Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni
  Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy,
 • Dr hab. Michał Kania, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Alicja Knast, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach,
 • Tomasz Srokosz, Radca Prawny, Partner KSP Legal&Tax Advice,
 • Jacek Sztyler, Prezes Zarządu Grupa Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

Centrum Rozwoju Partnerstwa Publiczno Prywatnego

Optymalizacja w biznesie

9.00-11.00

 

Dlaczego leasing, a nie kredyt? Jak zadbać o bezpieczeństwo klienta w czasach niepewności gospodarczej

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7

Zagadnienia:

 • Z czego wynika rosnące zainteresowanie leasingiem wśród firm sektora MŚP?
 • Samochody to nie wszystko! Leasing nowych technologii, maszyn i urządzeń, sprzętu rolniczego i budowlanego, wyposażenia biura, sfery IT czy specjalistycznych środków transportu drogowego.
 • Pojazdy – na co zwrócić uwagę decydując się na leasing samochodu firmowego?
 • Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem leasingu, a inne korzyści.
 • Polski i europejski rynek leasingowy – dynamika i perspektywy rozwoju.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Zbigniew Błaszczyk, Prezes Zarządu TAX-US Sp. z o.o., Doradca Podatkowy,
 • Marcin Jadczyk, Prezes Zarządu SOR-DREW S.A.,
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • Daniel Mrozek, Dyrektor Marketingu i Wsparcia Sprzedaży BZWBK
  Leasing S.A.,
 • Wojciech Rybak, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego. Leasingu organizacji stowarzyszonej w Leaseurope.

Moderator:

 • Anetta Chlebica-Zawada, Dziennikarka, Polskie Radio Katowice S.A.

Biznesowy Partner Kongresu

Bank BZWBK

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

Związek Polskiego Leasingu

9.00-11.00

 

Spory gospodarcze – sposób na sukces

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 6

Zagadnienia:

 • Jak zminimalizować powstanie sporu między przedsiębiorcami lub z udziałem przedsiębiorcy; o co zadbać, a czego unikać?
 • Jak przygotować się do potencjalnego sporu?
 • Od czego zależy wynik sporu gospodarczego w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym; co robić aby nie przegrać; jak uzyskać optymalne rozstrzygnięcie?

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,
 • Adw. Roman Kusz, Przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,
 • Małgorzata Modzelewska de Raad, Adwokat, Wspólnik kancelarii Modzelewska& Paśnik,
 • Dr hab. N. Ekon. Barbara Piontek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Justyna Szpara, Adwokat, Wspólnik Zarządzający kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, Członek Zarządu International Association of Young Lawyers, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Moderator:

 • Maciej Łaszczuk, Adwokat, Założyciel kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Biznesowy Partner Główny Sesji

Adwokatura Polska

9.00-11.00

Ewolucja czy rewolucja – nowe technologie w służbie marketingu

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4

Zagadnienia:

 • Internet i reklama – wróg czy przyjaciel?
 • Reklama zewnętrzna w połączeniu z nowymi mediami.
 • Multitasking – multiscreening – jak zainteresować klienta naszą komunikacją?

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Andrzej Grudziński, Pełnomocnik Zarządu Cityboard Media,
 • Wojciech Komosa, Kierownik ds. Komunikacji i PR Eniro Polska,
 • Robert Narojek, Właściciel firmy N-Czekolada,
 • Marcin Wojda, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w firmie Cityboard Media.

Moderator:

 • Danuta Podgórska, PR manager w firmie Cityboard Media

Biznesowy Partner Specjalny Kongresu

cityboard

Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw

9.00-11.00

Spotkania B2B

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2

Partner wydarzenia: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zaproszeni goście: firmy z wielu krajów, m. in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii, Turcji i Polski.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

Enterprise Europe Network

9.00-11.00

 

Turcja – gospodarcze wrota na Bliski Wschód i Zakaukazie

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11

Zagadnienia:

 • Sytuacja gospodarcza w Turcji i perspektywy rozwoju w najbliższych pięciu latach.
 • Kluczowe sektory dla rozwoju gospodarki kraju.
 • Rządowy program rozwoju Turcji w tym wsparcie dla eksportu.
 • Relacja gospodarcza Polska-Turcja.
 • Ekspansja do Turcji i dalej w kierunku Bliskiego Wschodu i Zakaukazia – praktyczne porady.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Receb Bicer, Prezydent Organizacji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Republice Tureckiej,
 • Tadeusz Dulian, Wiceprezes Polsko-Tureckiej Rady Biznesu,
 • Piotr Dylak, Dyrektor ds. rozwoju handlu zagranicznego
  Banku Zachodniego WBK S.A.,
 • Marek Nowakowski, Prezes Zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej,
 • Dr Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Dr Selim Sarıibrahimoğlu, Właściciel Kancelarii Adwokackiej Sarıibrahimoğlu Law Office,
 • Konrad Zabłocki, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.

Moderator:

 • Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Biznesowy Partner Kongresu

Bank BZWBK

9.00-11.00

USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8

Zagadnienia:

 • Postęp w negocjacjach TTIP.
 • Jak powinny przygotować się MŚP na wejście w życie Porozumienia.
 • Rynek amerykański – szansa czy zagrożenie dla polskich MŚP.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Luca de Carli, Policy Officer w Komisji Europejskiej, DG Trade,
 • Tony Housh, Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
 • Adam Orzechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki,
 • Angela Palazzolo, Drugi Sekretarz – Konsul z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce,
 • Jonathan Peel, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 • Ryszard Schnepf, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

Moderator

 • Michał Broniatowski, Redaktor Naczelny Forbes Polska
EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015

9.00-11.00

Młody Przedsiębiorca w Polsce i Europie

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1

Zagadnienia:

 • Kim jest Młody Przedsiębiorca w Polsce.
 • Młody Przedsiębiorca w Europie i USA.
 • Kierunki zmian otoczenia prawnego w Polsce.
 • Instytucja Otoczenia Biznesu dla Młodych Przedsiębiorców.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Luca Donelli, Przewodniczący Włoskiej Delegacji w G20 Young Entrepreneurs Alliance,
 • Janusz Dramski, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Menedżer Business Link Katowice,
 • Jean-Louis Grégoire, Dyrektor Zarządzający w Citizen Entrepreneurs,
 • Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
 • Bartosz Józefowski, Koordynator Inkubatora Technologicznego Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., Ambasador Krakowskiej Społeczności Startupowej #OMGKRK,
 • Kuba Nagórski, Prezes agencji kreatywnej „kręci się!”, Współwłaściciel Software House revolve,
 • Izabella Żyglicka, Rzecznik Praw Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wspólnik Zarządzający Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.

 

Moderator:

 • Tomasz Machała, Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny naTemat.pl

 

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

 Logo_FMP

Logo_YES

Future Entrepreneurs 2015

9.00-11.00

 

Spotkania z liderami

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9

Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości, własnego biznesu i rozwoju.

 

Zaproszeni liderzy:

9:00-10:00

Kamil Durczok

 • Dziennikarz Radiowy i Telewizyjny urodzony w Katowicach,
 • Dziennikarz TVP (1993–2006),
 • Dziennikarz TVN (2006-2015), Były Redaktor Naczelny Faktów TVN.

Formuła spotkania: 60 min. wystąpienia z pytaniami uczestników z sali w celu nawiązania dyskusji

10:00-11:00

 Rafał Brzoska

 • pozycja w rankingu Forbes’a „100 najbogatszych Polaków 2015”,
 • Założyciel i WspółwłaścicielSspółek z Grupy Integer.pl – w tym innowacyjnej sieci paczkomatów,
 • Prezes Grupy Kapitałowej Integer.pl SA oraz InPost Sp. z o.o. (konkurenta Poczty Polskiej SA).

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z Sali

Prowadzący:

 • Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Prowadzący:

 • Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

logo FM_MALE

Wydarzenia towarzyszące
10.00-14.30

VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala E

„Wspieranie efektywności energetycznej budynków w programach i planach zmniejszania emisyjności gospodarki”

Wiodący Organizatorzy:

Slaska okregowa izba inzynierow budownictwa

Slaska Izba Budownictwa

PZITB_Katowice

 

Agenda Forum

11.00-11.30 Przerwa
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region

11.30-13.30

 

Zawodowe znaczy lepsze – formalna i pozaformalna edukacja zawodowa warunkiem rozwoju MŚP

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8

Zagadnienia:

 • Rozwiń skrzydła – możliwości wsparcia MŚP (KFS, POWER, PIR, RPO, Erasmus+).
 • System edukacji zawodowej a potrzeby pracodawców.
 • Europejskie modele kształcenia zawodowego (Republika Czeska, Niemcy, Austria, Polska).
 • Doskonalenie zawodowe pracowników – partnerzy i narzędzia wsparcia.
 • Modułowe i dualne kształcenie w Polsce.
 • Praktyczna nauka zawodu – współpraca z pracodawcami w zakresie praktyk
  i staży (finansowanie, organizacja, kierunki współpracy).

 

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Brendan Burns, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 • Marek Filipczyk, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego z Krakowa,
 • Andrzej Piłat, Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
 • Nadine Pleikies, Szef Biura Verband Sächsischer Bildungsinstitute w Dreźnie,
 • Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 • Wojciech Szajnar, Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Dariusz Wilczak, Pełnomocnik Marszałka ds. Edukacji Zawodowej,
 • Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Moderator:

 • Jacek Kwiatkowski, Prezes Zarządu ZDZ Katowice, Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ

 

Biznesowy Partner Wyłączny Sesji

Zakłady Doskonalenia Zawodowego

11.30-13.30

 

Energia dla polskiej gospodarki – teraźniejszość i przyszłość – nowe technologie i rozwiązania

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4

Zagadnienia:

 • Współpraca dużych przedsiębiorców z sektorem MŚP.
 • Optymalizacja zużycia energii i zmniejszenie emisji
  (efektywność energetyczna, inteligentne sieci i systemy pomiarowe).
 • Bezpieczeństwo energetyczne, innowacje i konkurencyjność.
 • Wyzwania dla przedsiębiorców w kontekście polityk Unii Europejskiej – regulacje prawne, dobre praktyki, koszty pozyskania paliw i energii.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Dr inż. Piotr Danielski, Wiceprezes Zarządu DB Energy Sp. z o.o.,
 • Herbert Gabryś, Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Jakub Miler, Dyrektor ds. Rozwoju i Komercjalizacji w KIC InnoEnergy Poland Plus,
 • dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Rafał Soja, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Biznesowym w TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.,
 • dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Adam Witek, Prezes Zarządu Energetyka Sp. z o.o.

Moderator:

 • Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

Biznesowy Partner Oficjalny Kongresu

logo tauron

Biznesowy Partner Główny Sesji

Związek pracodawców polska miedz

Partner Wspierający Kongresu

KGHM

Optymalizacja w biznesie

11.30-13.30

Pieniądze idą za pomysłami – mit czy rzeczywistość? MŚP kontra rynek kapitałowy

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D

Zagadnienia:

 • Jak wspierać innowacyjne, ryzykowne pomysły w warunkach luki kapitałowej?
 • Co pomaga, a co przeszkadza przedsiębiorcom sektora MŚP w procesie pozyskiwania środków na rozwój?
 • Jakiego rodzaju wsparcia, poza finansowym, oczekują od instytucji finansowych firmy sektora MŚP?
 • Instrumenty zwrotne rosną w siłę, czyli o czym powinny pamiętać firmy zainteresowane środkami unijnymi w perspektywie finansowej
  2014-2020?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku Pekao S.A.,
 • Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.,
 • Krzysztof Kusiak, Wiceprezes Zarządu ARP Venture,
 • Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający i Założycielka Experior Venture Fund.

Moderator:

 • Dr Łukasz Zimnoch

 

Biznesowy Partner Strategiczny Kongresu

Pekao

Partner Wspierający Kongresu

Fundusz Górnośląski S.A.

Partner Instytucjonalny Kongresu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Biznesowy Partner Sesji

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

11.30 13.30

Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7

Zagadnienia:

 • Co to jest arbitraż i mediacja?
 • Czym zajmuje się Ośrodek Mediacji (Śląskie CAM) oraz Sąd Arbitrażowy?
 • Klauzula arbitrażowa i mediacyjna początkiem postępowania, które umożliwia stronom wpływ na przebieg postępowania, czyli jak najefektywniej skonstruować klauzulę.
 • Jakich błędów należy unikać w klauzuli?
 • Czy sądy powszechne są przyjazne wobec alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów?
 • Czy ustawa o polubownym rozwiązywaniu sporów zwiększy popularność ADR?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Grzegorz Frączek, Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”,
 • dr hab. Bernadetta Fuchs, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
 • Mariusz Haładyj, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
 • Maciej Jużków, Adwokat, Mediator o specjalizacji sprawy gospodarcze,
 • SSO dr hab. Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,
 • Profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Andrzej Torbus, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Moderator:

 • Adwokat Piotr Nowaczyk, Chartered Arbitrator, Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu

 

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

 logotyp Sądu

logo_cam_slaskie_poziome (002)

11.30-13.30

 

Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 6

Zagadnienia:

 • Polityka UE w zakresie finansowego wspomagania rozwoju sektora MŚP oraz polityka rozwoju MŚP w Polsce.
 • Miejsce dla aktywnej roli systemu informacyjnego rachunkowości
  w realizowaniu polityki UE w zakresie finansowego wspomagania rozwoju sektora MŚP.
 • Etyka w biznesie i rachunkowości jako warunek sine qua non zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP.
 • Przegląd najlepszych praktyk w zakresie korzystania
  z systemu rachunkowości MŚP w procedurach korzystania ze środków UE na etapie: (1) prognozowania przedsięwzięć, (2) wnioskowania o środki, (3) ich wykorzystywania, (4) finalnego rozliczania.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów,
 • Radosław Gumułka, Prezes Zarządu Grupy Gumułka, Audytor i Kontroler Funduszy Unijnych,
 • Lucyna Kołodziejczyk, Specjalista ds. Zarządzania Projektami Unijnymi,
 • Dr Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
 • Maja Wasilewska, Koordynator Projektu w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Moderator:

 • dr hab. Anna Karmańska, Przewodnicząca Komisji Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Biznesowy Partner Główny Sesji

g5358

Przedsiębiorczość niejedno ma imię

11.30-13.30

 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5

Zagadnienia:

 • System zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 • Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
 • Osoba niepełnosprawna jako przedsiębiorca.
 • Ekonomia społeczna.

Wprowadzenie:

 • Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Janusz Gałęziak, Radca, Minister w Referacie d s. Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w Brukseli,
 • Bob Kamiński, przedstawiciel firmy „Fajna Spółdzielnia Socjalna”,
 • Marek Plura, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Partner Merytoryczny Sesji,
 • Agata Spała, Ekspert ds. Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnością,
 • Aleksander Waszkielewicz, Fundator – Fundacja „Instytut Rozwoju Regionalnego”,
 • Janusz Wesołowski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Moderator:

 • Renata Stejskal

Biznesowy Partner Sesji

Fajna spoldzielnia socjalna

 

 

EPP_PL

11.30-13.30

Firmy rodzinne

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1

Zagadnienia:

 • Ku profesjonalizacji zarządzania firmą rodzinną w Polsce na tle krajów UE:
  • Dlaczego firma rodzinna powinna formułować strategię?
  • Czy kapitał rodzinny może być źródłem przewagi konkurencyjnej?
  • Jaki kierunek rozwoju powinny wybierać firmy rodzinne: specjalizacja czy dywersyfikacja działalności?
 • Sektor firm rodzinnych jako fundament krajowych gospodarek Europy:
  • Jaka jest rola firm rodzinnych w kształtowaniu konkurencyjności kraju?
  • Jaka jest rola firm rodzinnych w przeciwdziałaniu kryzysom gospodarczym i niwelowaniu skutków tych zjawisk?
  • Firmy rodzinne w Polsce. Wyniki badań.
  • W jaki sposób należy wspierać firmy rodzinne?
  • Jak wygląda współpraca z samorządami terytorialnymi?
 • Firmy rodzinne wobec współczesnych wyzwań:
  • Czy firmom rodzinnym brakuje sukcesorów?
  • Czy firmy rodzinne są innowacyjne?
  • Czy firmy posiadają potencjał ekspansji zagranicznej?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Jesus Casado, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Rodzinnych,
 • Katarzyna Gierczak-Grupińska, Prezes Fundacji Firmy Rodzinne,
 • Gordian Gudenus, Partner, Bank Gutmann,
 • Kaja Kwaśniewska, Współwłaścicielka firmy rodzinnej „Zespół Tłumaczy Kwaśniewscy s.c.” z Warszawy,
 • Dr Jacek Lipiec, Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Paweł Makarczyk, Współwłaściciel „Firmy Rodzinnej Makarczykowie” Sp.jawna,
 • Dr Andrzej Marjański, Współwłaściciel Przedsiębiorstwa „DREMAR” s.c.,
 • Małgorzata Mączyńska, Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Moderator:

 • dr hab. Jan Klimek , Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Organizator:

Izba rzemieślnicza i MSP

Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw

11.30-13.30

 

Spotkania B2B

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2

Partner wydarzenia: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zaproszeni goście: firmy z wielu krajów, m. in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii ,Turcji i z Polski.

Partner Merytoryczny Kongresu

Enterprise Europe Network

11.30-13.30

 

Sukces biznesowy w Austrii – szanse dla polskich inwestorów

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11

Zagadnienia:

 • Jak  modele ogólnoświatowego łańcucha dostaw zyskują na znaczeniu
  w sektorze MŚP?   
 • Usługi i innowacje –  więcej miejsc pracy niż inwestycje „greenfield” w produkcji.
 • „Miękkie czynniki” dla inwestycji a  suche dane liczbowe.
 • Rola Strefy Rozwoju Gospodarczego i Parków Nauki i Technologii – różnice w Polsce i w Austrii.
 • Dotacje unijne a zwolnienia podatkowe.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Michał Dąbrowski, Członek Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
 • Jerzy Jędrzejewski, Radca, K ierownik W ydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Wiedniu,
 • Bernd Langoth, Partner, WILDMOSER/KOCH & PARTNER – Rechtsanwälte GmbH,
 • Peter Löschl, Doradca Międzynarodowy, Austrian Business Agency,
 • Dariusz Miłek, Prezes CCC S.A.,
 • Michael Strugl, Minister ds. Gospodarki i Europejskich w Rządzie Górnej Austrii,
 • Christian Hofer, Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Linzu.

 

Moderator:

 • Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

aba

ADVANTAGE_AUSTRIA

EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015

11.30-13.30

 

Gdzie jesteśmy? Ekosystem startupowy w Polsce na tle Europy i Stanów Zjednoczonych

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3

Zagadnienia:

 • Polski ekosystem startupowy – ile jest właściwie warty? Fakty, liczby, pieniądze.
 • Zadyszka gospodarki Unii Europejskiej. Jednolity rynek cyfrowy rozwiązaniem dla ociężałej Europy?
 • United States of Startups? Ile rzeczywiście jest startupowości w gospodarce USA?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Leszek Czech, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Chris Garcia, Reprezentant młodych przedsiębiorców z USA, Pacific Council,
 • Przemysław Grzywa, Wiceprzewodniczący w Forum Młodych Przedsiębiorców w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
 • Tomasz Popów, Założyciel, Prezes Zarządu Akceleratora LIFT-OFF,
 • Maciek Sadowski, Prezes Zarządu Startup Hub Poland,
 • Dimitris Tsingos, Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców,
 • Darek Żuk, Prezes „Polska Przedsiębiorcza”.

 

Moderator:

 • Eliza Kruczkowska, Prezes Zarządu Startup Poland

 

Partner Wspierający Kongresu

Tuvnord

Biznesowy Partner Sesji

DisplayLink Corporate_logo

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

Logo_FMP 

Logo_YES

Future Entrepreneurs 2015
11.30-13.30

Spotkania z liderami

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9

Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości, własnego biznesu i rozwoju.

Zaproszeni liderzy:

11:30-12:30

 Sohrab Fadai

 • Przewodniczący Young Entrepreneurs of Sweden YEOS,
 • Pisarz, autor kilku książek o tematyce przedsiębiorczości,
 • Szwedzki przedsiębiorca.

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z sali

 

12:30-13:30

 Krzysztof Jędrzejewski

 Pozycja w Rankingu Forbes’a „100 najbogatszych Polaków 2015”,

 • Główny Akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej Kopex S.A. (grupa zatrudnia ponad 6 tys. pracowników),
 • Przedsiębiorca wyczulony na potrzeby ludzi wykluczonych społecznie i im pomagający.

 

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z sali

 

Prowadzący:

 • Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

logo FM_MALE

13.30-14.00 Przerwa
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region

14.00-16.00

Google | Internetowe Rewolucje – czyli jak rozwijać firmę w internecie – warszat

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D

Internetowe rerwolucje Google

Internet jest uniwersalnym narzędziem, dostępnym dla każdego biznesu – niezależnie od wielkości, branży czy lokalizacji. Na warsztacie Internetowych Rewolucji dowiesz się jak wykorzystać jego potencjał i rozwinąć umiejętności, które pomogą Twojej firmie osiągnąć sukces na rynku polskim, europejskim, a nawet globalnym.

 

W dniach 12.10-14.10.2015 w trakcie Kongresu możesz również spotkać się

z ekspertami Internetowych Rewolucji na indywidualnych warsztatach z zakresu umiejętności cyfrowych – znajdź ich w strefie Internetowych Rewolucji na Targach Biznes Expo.

 

Dzięki pozyskanym umiejętnościom, będziesz w stanie nie tylko wprowadzić

rozwiązania internetowe w swojej działalności, ale także zrobić to świadomie

i wykorzystać je w optymalny dla ich potrzeb sposób.

 

Partner Wspierający Kongresu

Google

14.00-16.00

 

Możliwości rozwoju MŚP w obszarze innowacyjnych technologii na przykładzie branży lotniczej

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5

Zagadnienia:

 • W jaki sposób firmy sektora MŚP mogą rozwijać się w otoczeniu przemysłu lotniczego?
 • Spotkanie dwóch światów (nauki i biznesu) na drodze wzmocnienia konkurencyjności – czyli kooperacja w ramach konsorcjów badawczych i klastrów lotniczych.
 • Polskie cargo lotnicze – kierunki rozwoju.
 • Doświadczenia I edycji Konkursu Programu INNOLOT – rekomendacje na przyszłość.
 • Wsparcie unijne dla rozwoju innowacji w branży lotniczej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Doświadczenia europejskie w rozwoju lotnictwa biznesowego.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Jarosław Bulanda, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie,Dyrektor Biura Śląskiego Klastra Lotniczego,
 • Krzysztof Kot, Dyrektor ds. Infrastruktury Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
 • Andrzej Rybka, Dyrektor Biura Dolina Lotnicza,
 • Małgorzata Skibska-Zielińska, Ekspert w Biurze Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Frank Wagner, Prezes Lufthansa Group w Polsce.

 

Moderator:

 • Witold Załęski, Członek Rady Nadzorczej Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

 

Partnerzy Wspierający Kongresu

Katowice_airport

Lufthansa

14.00-16.00

Regiony europejskie – konkurencja czy współpraca?

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8

Zagadnienia:

 • Jak kształtuje się konkurencyjność woj. Śląskiego i woj. Małopolskiego, rywalizacja czy współpraca? – przekrojowy obraz konkurencyjności regionów w wymiarze ogólnokrajowym.

 • Konkurencyjność regionów Austrii. Jak kształtują się relację pomiędzy wielkimi regionami kraju a mniejszymi?
 • Konkurencyjność regionów Chorwacji. Jak obecnie kształtuje się polityka rozwoju regionalnego państwa leżącego na pograniczu Europy Środkowej Europy Południowej.
 • „Dobre praktyki” w zakresie konkurencyjności i współpracy regionalnej, zagraniczne wzory dla Polski.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 • Britta Brith, Dyrektor Generalna Clearingstelle Mittelstand, Wysoka Przedstawicielka Regionu Nadrenii Północnej-Westfalii,
 • Marek Sowa, Samorządowiec, Członek Zarządu Województwa, Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • Ivan Soža, Prezes Izby Gospodarczej z miasta Szybenik,
 • Dr Michael Strugl, Członek Zarządu w Rządzie Regionalnym Górnej Austrii,
 • Dr Andrzej Szteliga, Pełnomocnik Marszałka, Szef Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.

 

Moderator:

 • Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

 

Współgospodarz Kongresu

slaskie

14.00-16.00

Rozwój klastrów – TAK! Tylko jak?

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4

Zagadnienia:

 • Jaki jest stan rozwoju klastrów w Polsce i w Europie w świetle badań prowadzonych przez m.in. Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości?
 • W jakim kierunku rozwijają się klastry w Polsce, a w jakim w Europie
  (trendy, nowe zjawiska)?
 • Standardy i jakość zarządzania w klastrach – wymysł administracji czy kalkulacja biznesowa?
 • Na jakie wsparcie publiczne na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym mogą liczyć klastry w Polsce?
 • Dynamiczny rozwój klastrów w Polsce – czy wszystko zależy od wsparcia publicznego?
 • Warunki nadania statusu Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) – jak zarządzać klastrem, by uzyskać status?
 • Jeśli nie KKK, to co? Różne modele rozwoju klastrów w Polsce.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Dr Mateusz Górka, Członek Zarządu Polskiego Klastra Aluminium, posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego,
 • Jakub Karp, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Ekspert certyfikowany przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ESCA),
 • Dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki,
 • Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu Fundacji Klaster LifeScience z K rakowa,
 • Joanna Podgórska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
 • Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Moderator:

 • Aleksandra Dziadykiewicz, Dziennikarka Redakcji Ekonomicznej, Radio TOK FM

 

Główny Partner Instytucjonalny Kongresu

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Optymalizacja w biznesie

14.00-16.00

 

Co dalej z moją dojrzałą firmą – sprzedaż, giełda, sukcesja a może inna droga? Praktyczny poradnik dla udziałowców i akcjonariuszy

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1

Zagadnienia:

 • Jak wybrać właściwy moment na „wyjście” z firmy?
 • Ile czasu trwa „przygotowanie” firmy?
 • Metody wyceny firmy – praktyczne podejście.
 • Wady i zalety poszczególnych form „wychodzenia” z firmy.
 • Inwestor krajowy czy zagraniczny?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Zbigniew Błaszczyk, Prezes Zarządu TAX-US Sp. z o.o., Doradca Podatkowy,
 • Jakub Domeracki, Prezes Zarządu IDEA BOX S.A.,
 • Jacek Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Firmy 3S S.A.,
 • Piotr Mazur, Prezes Firmy Mazur Sp. z o.o., S.k.,
 • Piotr Rybicki, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • Katarzyna Stabińska, Adwokat Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy,
 • Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej WIELTON S.A.,
 • Rafał Tuzimek, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Navigator Capital,
 • Maciej Wiśniewski, Ekspert ds. Przywództwa i Zarządzania.

 

Moderator:

 • Anetta Chlebica-Zawada, Dziennikarka, Polskie Radio Katowice S.A.


Biznesowy Partner Główny Sesji

Navigator Capital Group

Dom maklerski navigator

Partner Wspierający Kongresu

3s


Partner Merytoryczny Sesji

Logo_NadzorKorpo

Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)

14.00-16.00

 

Spotkania B2B

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2

Partner wydarzenia: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zaproszeni goście: firmy z wielu krajów, m. in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii, Turcji oraz Polski.

 

 

Partner Merytoryczny Kongresu

Enterprise Europe Network

14.00-16.00

Miejskie technologie i inteligentne miasta – prognozy dla wdrożenia projektu w Polsce przy pomocy funduszy unijnych

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11

Zagadnienia:

 • Redukcja odpadów i utylizacja odpadów – priorytety w zarządzaniu inteligentnym miastem.
 • Pomysły na wdrożenie dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów – czy są efektywne przy planowaniu i ustanawianiu praktycznych rozwiązań?
 • Trudności gmin z międzynarodowymi przetargami i projektami PPP.
 • Najlepsze przykłady i przyszłe trendy w Polsce i Austrii.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa,
 • Dr Walter Bremberger, MBA, Dyrektor Izby Gospodarczej Górnej Austrii,
 • Dr Christian Hofer, Honorowy Konsul Polski w Austrii, Były Dyrektor Izby Gospodarczej Górnej Austrii,
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
 • Horst Müller, Dyrektor Generalny Müller Umwelttechnik,
 • Werner Pamminger, Director, Business Upper
  Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH,
 • Heinz Pascher, Wspólnik w Uniconsult Polska doradztwo
  ds. Austriacko – Polskich relacji biznesowych.
 • Sławomir Sobociński, Zastępca Dyrektora Produkcji ds. Odzysku i Recyklingu.

 

Moderator:

 • Przemysław Jedlecki, Dziennikarz, Gazeta Wyborcza Katowice

 

Partner Merytoryczny Kongresu

ADVANTAGE_AUSTRIA

EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
14.00-16.00

Zjazd delegatów organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców w Brukseli

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 10

Wydarzenie zamknięte. Skierowane dla członków Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców.

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

Logo_FMP

Logo_YES

14.00-16.00

Szkolnictwo a przedsiębiorczość

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3

Zagadnienia:

 • Efektywność edukacji przedsiębiorczości w krajach UE.
 • Różnice w systemach edukacyjnych przedsiębiorczości w UE.
 • System nauczania przedsiębiorczości w USA.
 • Rekomendacje UE dotyczące edukacji przedsiębiorczości.
 • Nauka przedsiębiorczości przez praktyków.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Margherita Bacigalupo, Oficer Naukowy Wspólnego Centrum Badawczego Instytutu Studiów Perspektyw Technologicznych, Komisja Europejska,
 • Patrick Brady, Wiceprezydent Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Entrepreneurs’ Organization,
 • nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Piotr Moncarz, Przewodniczący US-Polish Trade Council, Profesor na Uniwersytecie Stanforda w USA,
 • Zbigniew Maciej Szymik, Prezes, Grupa Leader, Ekspert w Programie „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”
 • Krzysztof Wróblewski, Wiceprzewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • Leszek Żabiński, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Moderator:

 • Józef Wycisk, Dziennikarz, Polskie Radio Katowice S.A.

ZNAK_NBP_projekt_realizowany

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

Logo_FMP

Logo_YES

Future Entrepreneurs 2015
14.00-16.00

Spotkania z liderami

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9

Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości, własnego biznesu i rozwoju.

Zaproszeni liderzy:

14:00-15:00

 Chris Garcia

 Amerykański Biznesmen z Kalifornii,

 • Najmłodsza Osoba Zakwalifikowana do programu The U.S. Department of State’s Global Entrepreneurship Program (GEP),
 • Właściciel start-up’a Technologicznego, Szef Firmy Konsultingowej, doradzającej startupom i młodym firmom.

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z sali


15:00-16:00

 Matt Domogała

 • Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, MBA Marketing & MBA Management na Uniwersytecie PACE w Nowym Jorku,
 • Ponad tysiąc godzin prac nad projektami społecznymi w USA – głównie nastawione na pomoc Polakom i promocję naszego kraju (odznaczony przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku za promocję kultury Polskiej w USA),
 • Trener, Mówca, Inspirator.

Formuła spotkania: 60 min. wystąpienia motywacyjnego prowadzącego do odkrywania własnego potencjału

 

Prowadzący:

 • Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

logo FM_MALE

Wydarzenia towarzyszące
16.15-18.30

Debata o przyszłości Śląska

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja,
 • Robert Konieczny, Architekt, KWK Promes,
 • Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu Grupy PTWP S.A.,
 • Jarosław Makowski, Radny Sejmiku Śląskiego,
 • Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.,
 • Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • Tomasz Zjawiony, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Wystąpienie podsumowujące:

 • Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.

Moderator:

 • Kamil Durczok, Członek Honorowy RIG w Katowicach, Członek Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu MŚP
16.30

Zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka” wraz z podziemną kolacją – Organizator: Kopalnia Soli „Wieliczka”

Miejsce zbiórki: parking przy MCK w Katowicach

W programie:

Przejazd autokarem Katowice – Wieliczka – Katowice, zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka” (http://www.kopalnia.pl/), kolacja w jednej z podziemnych komór solnych.

Koszt wycieczki jednego uczestnika wynosi 150,00 złotych. Warunkiem udziału w wycieczce jest pokrycie kosztów udziału bezpośredniemu organizatorowi tj. Kopalni.

 

Warunkiem organizacji wycieczki jest zebranie 50-osobowej grupy

16.30

Poznaj 3S Data Center – organizator: Grupa 3S

Miejsce zbiórki: parking przy MCK w Katowicach

W programie:

Transport na miejsce i z powrotem, zwiedzanie największego obiektu o łącznej powierzchni 2200 m2, przeznaczonego do przechowywania infrastruktury teleinformatycznej, warsztaty „Na co zwrócić uwagę, wybierając swoje data center?”, możliwość otrzymania voucherów na korzystanie z usług , poczęstunek.

Udział bezpłatny, z uwagi na procedury bezpieczeństwa uczestnicy powinni zabrać ze sobą dowody osobiste lub paszporty.

19.00

VIVA LATINO – wieczór z muzyką na żywo oraz pokazem tańców

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala A

W programie:
Występ zespołu Jose Torresa, pokazy tańca, nauka tańca, konkursy, animacje, muzyka na żywo oraz DJ.

 

Wstęp bezpłatny. Możliwa także rejestracja na miejscu bezpośrednio przed koncertem w godz. 18.00-21.00.

 

14 października

Od 8.00 Rejestracja
9.00-16.30

Targi Biznes Expo

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala B

Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region

9.00-11.00

Do innowacji jeden krok…, czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy sektora MŚP?

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D

Zagadnienia:

 • Nauka dla MŚP czy MŚP dla nauki? Korzyści dla obu stron wynikające
  z komercjalizacji wiedzy i technologii.
 • Jakie kroki powinien podjąć mikro, mały i średni przedsiębiorca,
  aby rozpocząć współpracę z partnerem ze sfery naukowej?
 • Jak tworzyć rozwiązania innowacyjne w MŚP?
 • „Od pomysłu do przemysłu” – jak komercjalizować innowacje?
 • Finansowanie działalności badawczo – rozwojowej w firmach sektora MŚP.
 • W poszukiwaniu optymalnego modelu komercjalizacji wiedzy i technologii.
 • Współpraca staje się faktem – przykłady dobrych praktyk.

 

Zaproszeni Eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku Pekao S.A.,
 • Dr inż. Rafał Mrówka, Prezes Zarządu CC Poland Plus, Dyrektor Polskiego Węzła Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy,
 • Katarzyna Papież-Pawełczak, Prezes Zarządu SPIN-US Sp. z o.o.,
 • Jarosław Pichla, Wicedyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • Marian Piecha, Dyrektor Departamentu Wsparcia MŚP w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej,
 • Łukasz Smacki, Prezes Zarządu k12 Sp. z o.o.,
 • Honorata Ścisłowicz-Skraba, Starszy Manager EY,
 • Radosław Woźniak, Wiceprezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego,
 • Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Moderator:

 • Sylwester Sacharczuk, Dziennikarz, Puls Biznesu

Biznesowy Partner Strategiczny Kongresu

Pekao

Biznesowi Partnerzy Merytoryczni Sesji

CA-Europejski fundusz Leasingowy

EY

Partner Merytoryczny Kongresu

SPIN_US

Partner Instytucjonalny Kongresu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

9.00-11.00

 

Współczesne wyzwania telemedycyny – prawo, ekonomia, zdrowie

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8

Zagadnienia:

 • Finansowe, prawne i medyczne źródła ryzyka w telemedycynie.
 • Dopuszczalność leczenia na odległość – aktualne regulacje prawne.
 • Finansowanie usług telemedycznych.
 • Bariery i czynniki rozwoju telemedycyny.
 • System informacji w ochronie zdrowia (elektroniczna dokumentacja medyczna).

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Jacek Jędrzejewski, Członek Zarządu Grupy i3D,
 • Roman Kusz, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,
 • Wojciech Maczuch, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • dr hab. n. med. Aleksander R. Sieroń, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki w zakresie angiologii,
 • Zbigniew Szkaradnik, Prezes Zarządu 3 Services Factory S.A.,
 • Dr n. med. Wojciech Wawrzynek, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich, Konsultant Wojewódzkiw dziedzinie radiologii.

Gość specjalny:

 • Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia.

Moderatorzy:

 • Dr Agnieszka Bielska-Brodziak, Kierownik Studiów Stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Dr Paweł Janik, Wydział Informatyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Współorganizator Kongresu

Uniwersytet Śląski

Partner Wspierający Kongresu

3s

9.00-11.00

Jak zarobić na wolnym czasie –  MŚP w branży turystycznej

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4

Zagadnienia:

 • Tradycyjne i nowe produkty turystyczne – konkurencja czy współpraca.
 • Rola MŚP w tworzeniu produktów turystycznych oraz marki turystycznej regionu.
 • Bariery funkcjonowania MŚP w sektorze turystyki. Rola jakości kadr w MŚP.
 • Zarządzanie sieciowe jako element współpracy branży turystycznej.
 • Miejsce MŚP w systemie zarządzania turystyką.
 • Branża ze strategią rozwoju, czy bez?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Grzegorz Boksa, Wiceprezes Jurajskiej Organizacji Turystycznej, Dyrektor Hotelu Villa Verde Congress & SPA,
 • Profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej Tadeusz Burzyński, Prezes Instytutu Turystyki w Krakowie,
 • Krzysztof Jędrocha, Prezes Zarządu JANPOL S.A.,
 • Robert Seeber, Przewodniczący Rady ds. Turystyki w Sejmiku Wojewódzkim Górnej Austrii,
 • Krystyna Szczęsny, Menedżer turystyki i hotelarstwa, Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie,
 • Włodzimierz Szeląg, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu,
 • Dr Barłomiej Walas, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Moderator:

 • Agnieszka Sikorska, Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej

 

Partner Merytoryczny Kongresu

Śląska organizacja turystyczna

Partner Wspierający Kongresu

WSB w Chorzowie logo wspólne

Optymalizacja w biznesie

9.00-11.00

Innowacyjność w ochronie informacji biznesowych i danych osobowych szansą na rozwój sektora MŚP

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 6

Zagadnienia:

 • Czy każdy przedsiębiorca MŚP może ubiegać się o kontrakty (NATO i MON) związane z dostępem do informacji niejawnych?
 • Które informacje podlegają obowiązkowej ochronie, a które fakultatywnej?
 • Czy innowacyjna ochrona informacji biznesowych jest jeszcze mitem
  czy też docenianym stanem bezpieczeństwa firmy?
 • Nowe technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne ochrony informacji, a rozwój MŚP?
 • Więcej rygli w szafach czy więcej wiedzy i świadomości na temat zagrożeń
  i ulotu informacji?
 • Dlaczego przedsiębiorca boi się wdrażać procedury ochrony informacji
  i danych osobowych? Co stanowi główną przyczynę? Sankcje prawne
  za nieprzestrzeganie przepisów?
 • Przedsiębiorco bądź bezpieczny – chroń sam swoje aktywa informacyjne.
  To slogan czy konieczność innowacyjnego rozwoju firmy?
 • Czy i na ile państwo stymuluje i pomaga przedsiębiorcy w ochronie informacji. Gdzie przedsiębiorca MŚP może zwrócić się o pomoc?
 • Jakie straty ponoszą MŚP i gospodarka polska z powodu zaniedbań i utraty informacji?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Mec. Tomasz Cygan, Prawnik, Adwokat, Doktorant Wydziału Prawa i Administracji w Uniwersytecie Śląskim,
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Leszek F. Korzeniowski, Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie,
 • Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Dr Paweł Litwiński, Adwokat, Instytut Allerhanda,
 • Prof. dr hab. Aleksander Nawrat, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej,
 • Piotr Pawłowski, Członek Zarządu ds. Handlowych 3S S.A.,
 • Płk. Kazimierz Ślusarczyk, Były Szef Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach,
 • Wojciech Thomas, Dyrektor ds. Marketingu w Doosan Babock Energy Polska Sp. z o.o.
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Moderator:

 • Tadeusz Koczkowski, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

Partner Merytoryczny Kongresu

KSOIN

Partner Wspierający Kongresu

3s

9.00-11.00

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii dla nowoczesnego przedsiębiorcy

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7

Zagadnienia:

 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Rola WFOŚiGW we wsparciu działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE.
 • Poszanowanie energii w budynkach – dobre praktyki.
 • Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
  energetycznej – program KAWKA.
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – rola dokumentu.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Piotr Gołębiowski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Portfela TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.,
 • Szymon Liszka, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
 • Marek Madej, Prezes Zarządu Marani Sp. z o.o.,
 • Andrzej Pilot, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.
 • Wojciech Stawiany, Ekspert z Departamentu Ochrony Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Moderator:

 • Maciej Gramatyka, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Biznesowy Partner Wyłączny Sesji

WFOŚ

Przywództwo – Strategia – Dialog

9.00-11.00

Dialog jako metoda rozwiązywania konfliktów pracowniczych

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1

Zagadnienia:

 • Teoretyczno – naukowe podstawy kwestii dialogu jako metody rozwiązywania konfliktów pracowniczych, adresowane do odbiorców Sektora MŚP (pracowników i przedsiębiorców).
 • Dialog, oblicze praktyczne. Wartości dodatnie płynące z tej formy komunikacji oraz konsekwencje jego braku na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 • Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych za pomocą dialogu przez naszych sąsiadów zza granicy, dobre praktyki (Austria/Niemcy).

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Bożena Borys-Szopa, Polska działaczka związkowa, Główny Inspektor Pracy w latach 2006-2008, Minister w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2009-2010, Radna Sejmiku woj. śląskiego, Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki Społecznej w Europie Środkowej, Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich,
 • Jiri Cienciala, Pełnomocnik Rządu ds. Kraju Morawsko-Śląskiego i Kraju Usteckiego, Minister Handlu i Przemysłu w Rządzie Tymczasowym Republiki Czeskiej w latach 2013–2014,
 • Michał Kuszyk, Mediator Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Psycholog, Właściciel firmy Kuszyk Mediacje Michał Kuszyk” z siedzibą w Legnicy ,
 • Arkadiusz Wuwer, Członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej, Sekretarz Rady Społecznej przy Arcybiskupstwie Metropolicie Katowickim, Przewodniczący Komisji ds. Społecznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki Społecznej w Europie Środkowej, Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich,
 • Jarosław Zagórowski, Były Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Członek Rady Nadzorczej w Grupie Tauron.

 

Moderator:

 • Maria Trepińska, Dziennikarka, Forbes Polska ,Laureatka Laurów Umiejętności i Kompetencji
Przedsiębiorczość niejedno ma imię

9.00-11.00

Przyszłość mojej firmy rodzinnej – czy tylko sukcesja? Historie prawdziwe

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5

Zagadnienia:

 • Czy sukcesja jest zawsze najlepszym rozwiązaniem dla przyszłości firmy rodzinnej?
 • Profesjonalny zarząd zamiast lub obok rodziny w firmie.
 • Upublicznienie firmy jako źródło rozwoju lub sposób oddania odpowiedzialności za firmę.
 • Sprzedaż firmy sposobem zapewnienia przyszłości firmy i majątku właściciela.
 • Rozwiązania mieszane sposobem na optymalizację przyszłości firmy i rodziny.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Europejskiego Kongresu MŚP, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO Sp. z o.o,
 • Jacek Kozłowski, Właściciel KOMANDOR S.A.,
 • Józef Mokrzycki, Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A.,
 • Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED SA,
 • Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Grupy ATLAS.

 

Moderator:

 • Dariusz Bednarski, Partner Zarządzający w Grant Thornton Polska

 

Partner Merytoryczny Kongresu

fundacja firmy rodzinne

Kierunek – Świat! (międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)
9.00-11.00

Spotkania B2B

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2

Partner wydarzenia: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zaproszeni goście: firmy z wielu krajów, m. in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii, Turcji i z Polski.

Partner Merytoryczny Kongresu

Enterprise Europe Network

9.00-11.00

Euroazjatycka Unia Gospodarcza – alternatywa dla Unii Europejskiej?

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11

Zagadnienia:

 • Alternatywa czy dopełnienie?
 • Czy Euroazjatycka Unia Gospodarcza jest konkurencją w perspektywach integracyjnych Unii Europejskiej z USA?
 • Czy Euroazjatycka Unia Gospodarcza i Chiny są w stanie wykształcić nowy porządek ekonomiczny świata?
 • BRICS – nowy model integracji (grupa państw rozwijających się – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz od 2011 r. Republika Południowej Afryki).
 • Białoruś i Polska na tle globalnych procesów integracyjnych.
 • Co dalej na Wschodzie – jak prowadzić interesy z Rosją?
 • Kazachstan – rosnąca potęga gospodarcza.
 • Białoruś – studium przypadku Bel-Plast International: Praktyczny przykład polsko-białoruskiej kooperacji produkcyjnej i handlowej.
 • Armenia – brama dla rynków lokalnych,
 • Euroazjatycka Unia Gospodarcza w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego.

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Dr Marcin Jałowiecki, Ekonomista, Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowejw Chorzowie,
 • Piotr Guzowski, Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej,
 • Vahan Hovsepyan, Dyrektor Generalny w New Education Technology Fund (Organizator Projektu Autorally Project),
 • Dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu Plagiat.pl Sp. z o.o.,
 • Vladimir Nefedov, Przedstawiciel Handlowy Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Anatol Vielikin, Wiceprezes Polskiego Klubu Biznesu na Białorusi,
 • Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

 

Moderator:

 • Adam Sojka, Redaktor, TVP Katowice

 

Biznesowy Partner Kongresu

Bank BZWBK

 Partner Wspierający Kongresu

WSB w Chorzowie logo wspólne

EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015

9.00-11.00

Akademia Marketingu i Sprzedaży cz.I „Twój klient – online, czyli social media w służbie sprzedaży”

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3

Prowadzący:

 • Paweł Jóźwik, General Performance Manager w Click Community

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

 Logo_FMP

Logo_YES

Future Entrepreneurs 2015

9.00-11.00

Spotkania z liderami

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9

 

Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi

Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości,

własnego biznesu i rozwoju.

 

Zaproszeni liderzy:

9:00-10:00

 

Dimitris Tsigos

 

 • Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe w Brukseli,
 • Właściciel Akceleratora start-up’owego w Atenach,
 • Inwestor, Przedsiębiorca, Społecznik.

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z Sali

10:00-11:00

 

Anna Kruk i Wojciech Kruk Jr.

 

 • Pokolenie Poznańskiej Rodziny Jubilerskiej,
 • Wojciech Jr. od zawsze interesował się rodzinnym biznesem, a szlify zdobywał pracując w Szwajcarii, Chinach i w wielu innych zakątkach świata,
 • Anna jest Projektantką Mebli ,Ubrań, Opakowań, Wnętrz, Przestrzeni Publicznych, Grafiki Komputerowej i Biżuterii (praktykowała m.in. w Barcelonie u mistrza złotniczego Jaime Diaz).

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z Sali

 

Prowadzący:

 • Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

logo FM_MALE

11.00-11.30 Przerwa
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region

11.30-13.30

Nanotechnologie i nanomateriały narzędziem rozwoju MŚP

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7

Zagadnienia:

 • Wszechobecność nanotechnologii.
 • Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów kopalnią innowacji.
 • Śląska sieć jednostek nanotechnologicznych na tle europejskich partnerów
  i konkurentów.
 • Przykłady dobrych praktyk transferu wyników prac badawczych „nano”
  do przedsiębiorstw, czyli jak przekraczać barierę nauka-biznes.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Tomasz Bigaj, Członek Zarządu Smart Nanotechnologies Sp. z o.o.,
 • Dr Martin Eibelhuber, EV Group, St. Florian am Inn,
 • Dr inż. Andreas Glenz, Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o.o.,
 • Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds.Wspierania Innowacyjności,
 • Zbigniew Mularzuk, Prezes Zarządu NANO-CARBON Sp. z o.o.,
 • Dr inż. Krzysztof Skupień, Właściciel 3D NANO,
 • Prof. dr hab. Jacek Szade, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Moderator:

 • Dr inż. Marcin Libera, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Współorganizator Kongresu

Uniwersytet Śląski

11.30-13.30

Bezpieczna infrastruktura transportowa dla gospodarki. Rozwój czy hamulec dla przedsiębiorczości?

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 6

Zagadnienia:

 • Jakie wyzwania stoją przed krajową infrastrukturą transportową dla gospodarki?
 • Finansowanie infrastruktury transportowej.
 • Wymagania i certyfikaty bezpieczeństwa infrastruktury transportowej.
 • Kształcenie kadr dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury transportowej.
 • Model zintegrowanego systemu infrastruktury transportowo – przesyłowej Polski.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Stanisław Ból, Dyrektor ArcelorMittal Poland SA,
 • Daniel Dygudaj, Dyrektor PKP PLK SA,
 • Tadeusz Freisler, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie SA,
 • Prof. Adam Prokopowicz, Instytut Globalnych Innowacji, Ekonomii i Logistyki,
 • Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA,
 • Sławomir Wawrzyniak, Wiceprezes Zarządu Plazma System SA.

 

Moderator:

 • Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Partner Wspierający Kongresu

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

11.30-13.30

Partnerska współpraca samorządów terytorialnych z MŚP warunkiem rozwoju gospodarczego

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4

Zagadnienia:

 • Znaczenie współpracy samorządów lokalnych i powiatowych z sektorem MMŚP.
 • W jaki sposób samorządy powinny tworzyć klimat przyjazny małej i średniej przedsiębiorczości?
 • Jak zaangażować MŚP w aktywny dialog i partnerską współpracę
  z samorządem?
 • Odpowiednia infrastruktura i instrumenty wsparcia przedsiębiorczości
  a potrzeby MŚP.
 • Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami – pozytywne praktyki.
 • Sposoby ulepszania współpracy między samorządem a MŚP – jak zmienić stosunek samorządów do MŚP i odwrotnie?
 • Rola samorządów we wspieraniu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.
 • Sesja Rad Miejskich dotycząca rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jako metoda rozpoznania istotnych problemów lokalnych firm i możliwość opracowywania doraźnych programów wsparcia.
 • Rewitalizacja społeczno-gospodarcza przestrzeni miejskiej.

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Henryk Borowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego
  HB-UNIBUD S.A.,
 • Juhasz Gabor, Reprezentant Izby Gospodarczej z Węgier,
 • Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 • Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów,
 • Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Eugeniusz Romański, Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Henryk Zaguła, Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,
 • Andrzej Zdebski, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

 

Moderator:

 • Kazimierz Krupa, Redaktor Naczelny magazynu Manager

 

Współgospodarz Kongresu

slaskie

Partner Wspierający Kongresu

scsi

Partnerzy Samorządowi Kongresu

chorzów


Dąbrowa Górnicza

11.30-13.30

Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8

Zagadnienia:

 • Jakie wyzwania stoją przed polskim systemem ochrony zdrowia?
 • Zdrowie publiczne. Co zmieni ustawa? Zachowania prozdrowotne. Jaka jest rola przedsiębiorców w zakresie profilaktyki i popularyzacji zdrowego trybu życia?
 • Finansowanie ochrony zdrowia. Modele europejskie.
 • Finansowanie publiczne i prywatne ochrony zdrowia. Współpłacenie
  i dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Realia polskie.
 • Rola i potencjał prywatnej opieki medycznej w sektorze ochrony zdrowia.

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Dr Grzegorz Głód, Prodziekan Wydziału Ekonomii ds. Studiów Niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 • Dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Lekarskiej,
 • Dr n. med. Beata Małecka-Libera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Dr n. med. Tomasz Romańczyk, Konsultant Zarządu ds. Medycznych
  TÜV NORD Polska,
 • Jerzy Szafranowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów d s. Gospodarczych.

Gość specjalny:

 • Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia.

 

Moderator:

 • Jadwiga Woźnikowska-Skowrońska, Dziennikarka, Polskie Radio Katowice S.A.

 

Partner Wspierający Kongresu

Tuvnord

Optymalizacja w biznesie

11.30-13.30

Pasja + biznes = sukces!

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D

Zagadnienia:

 • Jak sprawić, by nasza pasja stała się pracą?
 • Pasja jest moim dodatkowym źródłem dochodów. Kiedy podjąć decyzję,
  by stała się podstawowym źródłem utrzymania?
 • Jak pogodzić prowadzenie firmy opartej na pasji z innymi dziedzinami życia?
 • Blaski i cienie biznesu opartego na pasji z perspektywy doświadczeń znanych osób, które wybrały tę drogę.

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Brendan Burns, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 • Tomasz Godziek, Współwłaściciel Poszetka.com,
 • Ania Kruk, Dyrektor Kreatywna marki biżuterii modowej ANIA KRUK, stworzonej w 2012 roku wspólnie z Bratem Wojciechem Krukiem jr,
 • Wojciech Kruk jr, Prezes Zarządu ANIA KRUK Sp. z o.o.,
 • Maria Ożga, Finalistka II edycji Programu MasterChef, autorka bloga kulinarnego www.ksiegowawkuchni.pl,
 • Tomasz Szabelka, Słynny śląski fryzjer, Filantrop, Właściciel Studia Fryzjerskiego w Chorzowie, Inicjator projektu „Mobilny fryzjer”.

 

Moderator:

 • Maciej Głogowski, Szef Redakcji Ekonomicznej, Radio TOK FM

11.30-13.30

Zmiany przepisów Ordynacji Podatkowej

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1

Zagadnienia:

 • Czy wprowadzone i planowane projekty zmian przepisów ordynacji podatkowej to rzeczywista pomoc dla przedsiębiorców czy zapowiedzi dalszych zmian?
 • Nieświadomy błąd, czy oczywiste oszustwo? Rola organów podatkowych
  w procesie wykrywania przestępczości podatkowej.
 • Puste faktury. Skala zjawiska i metodologia określania strat budżetowych.
 • Problem tzw. dobrej wiary w podatku VAT.
 • Klauzula obejścia prawa podatkowego. Zasady stosowania i spodziewane efekty.
 • Asystent podatnika: rola organów podatkowych w krzewieniu wiedzy. Koszty i korzyści dla przedsiębiorcy.
 • In dubio pro tributario: obraz dzisiejszy i przyszły w oczach organów
  i podatników.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Zbigniew Błaszczyk, Prezes Zarządu TAX-US S p. z o .o., Doradca Podatkowy,
 • Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D, Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 • Izabela Leszczyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
 • Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dr hab. Wojciech Morawski, Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Bartosz Radzikowski, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
 • Dr Tomasz Sadowski, Radca prawny, Wykładowca akademicki w Katedrze Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Piotr Szubert, Manager, Radca prawny w PwC.

Moderator:

 • Józef Wycisk, Polskie Radio Katowice S.A.

Partner Biznesowy Sesji

Logo_PWC

Przedsiębiorczość niejedno ma imię

11.30-13.30

Małe firmy driverem gospodarki kreatywnej – Warsztat Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5

Zagadnienia:

 • Łączenie biznesu, kultury i samorządu na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej – doświadczenia Śląskich Forów MŚP.
 • Kreatywna przedsiębiorczość i inwestowanie w branże kreatywne, w tym m.in. studium przypadku projektu Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury.
 • Rozwój gospodarki kreatywnej z wykorzystaniem łańcuchów podażowych
  i kreatywnych klastrów.
 • Wsparcie rozwoju mikro i małych firm kreatywnych ze strony instytucji otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego.

 

Prowadzący:

 • Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie,
 • Dr Marcin Budziński, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
  Karola Goduli w Chorzowie, Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

GWSP

Logo_Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości

Kierunek – Świat! (międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)
11.30-13.30

F2F

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2

Face2Face to możliwość osobistego spotkania z ekspertami z różnych dziedzin przedsiębiorczości.

Od 11:30 do 16:00 będą mogli Państwo porozmawiać z zaproszonymi przez nas gośćmi. Wśród ekspertów są Radcowie Handlowi polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych, przedstawiciele Izb (bilateralnych) gospodarczych oraz firm zajmujących się rynkami zagranicznymi. Spotkania są bezpłatne.

11.30-13.30

Współpraca gospodarcza Europa – Wschód

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11

Zagadnienia:

 • Ukraina – perspektywy współpracy w obliczu konfliktów wewnętrznych.
  • Przybliżanie się do europejskich standardów prowadzenia działalności.
  • Usprawnianie ram prawnych działalności gospodarczych dzięki komisjom Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
 • Azerbejdżan – szanse współpracy na Zakaukaziu.
 • Kurdystan Iracki – jak robić interesy w krajach o dużym napięciu politycznym?
  • Jak duża jest zależność Kurdów od Bagdadu.
  • Bezpieczeństwo w Autonomicznym Regionie Kurdystanu Irackiego i całym regionie.
  • Czy trzeba tam być obecnym aby handlować z Kurdami?
 • Gruzja – biznes po kaukasku.
  • Położenie geograficzne i płynące z tego korzyści oraz bariery, potencjał gospodarczy i potencjał surowcowy.
  • Programy wspierające rozwój gospodarki Gruzji.
 • Liberalizacja przepisów w celu zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.
  • Czy przepisy tworzone w celu aktywizacji gospodarki spełniają swoje funkcje?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Rashid Shko Ebrahim, Przedstawiciel firmy Roma Markets (Kurdystan Iracki),
 • Bartosz Mendyk, Ekspert Stowarzyszenia Współpracy Polska-Azerbejdżan,
 • Mykhailo I. Nepran, Pierwszy Wiceprezes, Sekretarz Generalny Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Michał Rodak, Właściciel firmy EAT LIFE – Travel in Georgia,
 • Prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Moderator:

 • Adam Sojka, Redaktor, TVP Katowice

Biznesowy Partner Sesji

Pathway Of Commerce

11.45-14.00

Forum Polsko-Ormiańskie

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 10

30 ormiańskich firm, w ramach narodowego projektu odwiedzi Katowice. Celem spotkania jest nawiązanie relacji biznesowych z polskimi przedsiębiorcami.

Ormiańskie firmy reprezentują sektor IT oraz ICT i są gotowe świadczyć usługi dla polskich firm.

Program spotkania

 1. 11:45 – 12:00 Powitanie.
 • JE Edgar Ghazaryan, Ambasador Armenii w Polsce,
 • Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
 • Vahan Hovsepyan, New Education Technology Fund.

                             

 1. 00-12:30 Potencjał i wzrost sektora ICT w Armenii
 • Vahan Hovsepyan, New Technology Education Fund.

 1. 12:30 – 14:00     B2B networking  

Lista ormiańskich firm jest dostępna pod adresem:
https://b2bharmo.com/Kongres2015/

EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015

11.30-13.30

Akademia Marketingu i Sprzedaży cz.II „Monitorowanie sieci – kształtowanie wizerunku firmy w Internecie”

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3

Prowadzący:

 • Michał Sadowski, CEO, Prezes Brand24.

 

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

 Logo_FMP

Logo_YES

Future Entrepreneurs 2015
11.30-13.30

Spotkania z liderami

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9

 

Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi

Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości,

własnego biznesu i rozwoju.

 

Zaproszeni liderzy:

11:30-12:30

 Luca G. Donelli

 • Szef Confindustria Giovani Imprenditori – Włoskiej Organizacji Młodych Przedsiębiorców,
 • Wiceprzewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe w Brukseli,
 • Włoski Przedsiębiorca.

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z sali

12:30-13:30

 Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

 Minister Zdrowia,

 • Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • Uczeń i Współpracownik prof. Zbigniewa Religi.

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z sali

 

Prowadzący:

 • Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

logo FM_MALE

13:30-14.00 Przerwa
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region

14.00-16.00

Medycyna przyszłości

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4

 

Zagadnienia:                                   

 • Perspektywy i kierunki rozwoju medycyny.
 • Kooperacja: nauka – praktyka. Czyli jak współpracować, aby wdrażać innowacje? Przykłady dobrych praktyk w medycynie.
 • Transplantologia, inżynieria biomedyczna, kardiologia, kardiochirurgia-rozwojowe kierunki medyczne.
 • Europejska karta dawcy oraz wspólne unijne standardy szansą na rozwój transplantologii i ratowanie ludzkiego życia na większą skalę.
 • Wpływ innych branż na rozwój medycyny, dostępność nowoczesnego sprzętu medycznego.
 • Innowacyjne rozwiązania w medycynie.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Dr inż. Jarosław Bułka, Wiceprezes Zarządu Silvermedia Sp. z o.o. w Krakowie,
 • dr hab. n. med. Lech Cierpka, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Konsultant Krajowy ds. Transplantologii Klinicznej,
 • Beata Drzazga, Prezes Zarządu Betamed SA w Katowicach,
 • Dr hab. inż. Adam Gacek, Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu,
 • dr hab. n. med. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
 • Kamil Kipiel, Prezes Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie,
 • Krzysztof Łanda, Prezes MedInvest Scanner Sp. z o.o.,
 • Dr Jan Sarna, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
  Z.Religi w Zabrzu, Koordynator programu „Polskie Sztuczne Serce” Sojusz medycyny, nauki i techniki.

 

Gość specjalny:

 • Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia.

 

Moderator:

 • Jadwiga Woźnikowska-Skowrońska, Dziennikarka, Polskie Radio Katowice S.A

 

Partner Wspierający Kongresu
Tuvnord

Partner Merytoryczny Sesji

BetaMed

14.00-16.00

Gry komputerowe i multimedia

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5

Zagadnienia:

 • Gry wideo a sztuka i nauka.
 • Współpraca branży gier ze szkolnictwem wyższym.
 • Rozwój branży w Polsce i w Europie.
 • Bariery prawne dla rozwoju firm z branży gier w Polsce i Europie.
 • Systemy wsparcia finansowego i organizacyjnego dla nowych projektów gier wideo.
 • Preferencyjne finansowanie z Programów Ramowych UE.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Konrad Czernik, Techland,
 • Marcin Goldyszewicz, The Farm 51,
 • Łukasz Hacura, Prezes Anshar Studios S.A.,
 • Dr Remigiusz Kopoczek, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego,
 • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
 • Prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak, Dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego,
 • Mariusz Socha, Menadżer Treści Digital Dragons, Business Development Ganymede.

 

Moderator:

 • Wojciech Borczyk, Współwłaściciel firmy Incuvo

 

Współorganizator Kongresu

Uniwersytet Śląski

Partner Merytoryczny Kongresu

kpk

14.00-16.00

Przyszłość transportu wodnego i gospodarki wodnej w Polsce i UE

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 6

Zagadnienia:

 • Miejsce transportu wodnego w gospodarce.
 • Stan szlaków wodnych w Polsce i Europie.
 • Transport wodny – niewykorzystane możliwości.
 • Wykorzystanie transportu wodnego w turystyce.
 • Możliwości rozwoju firm sektora MŚP w oparciu o transport wodny.
 • Dobre praktyki na przykładzie zagranicznych rozwiązań.
 • Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w regionie na przestrzeni 5,10 i 20 lat,
 • Ryzyko gospodarowania zasobami wodnymi w aspekcie jakości ujmowanych wód dla sektora wodociągowego.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Łukasz Czopik, Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.,
 • Przemysław Daca, Naczelnik Wydziału Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 • Maciej Gromek, Dyrektor w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Warszawie,
 • Andrzej Królikowski, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej,
 • Jan Simons, Członek Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 • Kpt. ż. ś. Czesław Szarek, Prezes Zarządu Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej,
 • Josef Tobola, Specjalista gospodarki wodnej.

 

Moderator:

 • Zbigniew Antonowicz, Członek Zarządu Rady Interesantów Portu Szczecin,       Wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej przy Krajowej Izbie Gospodarczej

 

Biznesowy Partner Główny Sesji

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

14.00-16.00

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – aktualne wyzwania i kierunki rozwoju

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1

Zagadnienia:

 • Jak pobudzić przedsiębiorczość na terenach wiejskich?
 • Jakiego rodzaju wsparcia oczekują od otoczenia instytucjonalnego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenów wiejskich? Czy zaplanowane w tym zakresie działania umożliwiają odpowiednią pomoc dla przedsiębiorców?
 • Czy środki dedykowane na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 zostały dobrze wykorzystane? Jakie są efekty ich wdrożenia?
 • Jakie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z terenów wiejskich będą dostępne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? Czy stanowią one odpowiedź na realne potrzeby tych przedsiębiorców?
 • Produkt lokalny/regionalny/tradycyjny, turystyka i rekreacja, energia odnawialna czy może ekologia? Jak uwolnić potencjał wiejskiego przedsiębiorstwa i wykorzystać lokalne zasoby aby osiągnąć sukces?
 • Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie motorem rozwoju przedsiębiorczości na wsi.
 • Polskie i europejskie doświadczenia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Omówienie ww. tez będzie głosem w dyskusji nad koncepcją systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, nad którą pracuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Brendan Burns, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 • Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
 • Dariusz Godlewski, Dyrektor Oddziału Banku Pekao S.A. w Sokołowie Podlaskim,
 • Zbigniew Klimowicz, Prezes Z arządu Grupy Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz Sp. z o.o.,
 • Dr inż. Dariusz Nieć, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Roman Włodarz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Moderator:

 • Karol Bujoczek, Redaktor Naczelny Top Agrar Polska

Współgospodarz Kongresu

slaskie

Biznesowy Partner Strategiczny Kongresu

Pekao

Partner Merytoryczny Sesji

Śląska Izba Rolnicza

Optymalizacja w biznesie

14.00-16.00

Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jak zabezpieczyć firmę przed niewypłacalnością kontrahenta?

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7

Zagadnienia:

 • Diabeł czai się wszędzie czyli na co zwrócić uwagę zanim dostarczę towar/wyświadczę usługę nowemu kontrahentowi?
 • Jak szybko sprawdzić wiarygodność potencjalnego partnera biznesowego
  z kraju i zagranicy?
 • Z jakich narzędzi korzystać, aby skutecznie optymalizować finansową stronę transakcji biznesowych?
 • Jakie mogą być skutki zaniedbań w tym obszarze dla firmy sektora MŚP?
 • Jakie działania w zakresie minimalizacji ryzyka finansowego podejmowane są na poziomie Unii Europejskiej?

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej Info-Monitor S.A.,
 • Stanislav Kučirek, Prezes Słowacko-Polskiej Izby Gospodarczej,
 • Piotr Rybicki, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o., Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • Aleksander Stuglik, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Prawnej  KBZ Żuradzka&Wspólnicy Adwkaci i Radcy Prawni Sp.K., członek Association of Independent European Lawyers w Londynie,
 • Dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

 

Moderator:

 • Maciej Głogowski, Szef Redakcji Ekonomicznej, Radio TOK FM

 

Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji

big

14.00-16.00

Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D

Zagadnienia:

 • Czy zarządzanie strategiczne jest potrzebne MŚP?
 • Uruchamianie nowych produktów i zarządzanie zmianami w MŚP za pomocą metody „zarządzanie projektami”.
 • Modele biznesowe w MŚP – przykłady.
 • Zarządzanie ryzykiem w MŚP?
 • Zarządzanie finansami Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w zarządzaniu.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska, Instytut Zarządzania i Administracji Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Kuba Farbiarz, Prezes XtraPlan Inc.,
 • Karol Kaprusiak, Współzałożyciel Revolve Software House,
 • Dr Rafał Rębilas, Prodziekan w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Dr inż. Seweryn Tchórzewski, Instytut Zarządzania i Administracji Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Gość specjalny:

 • dr hab inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej, wybitny teoretyk ale jednocześnie praktyk w zarządzaniu firmami. Były Wiceminister Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka.

Moderator:

 • Dorota Goliszewska, Redaktor Naczelna My Company Polska

Partner Merytoryczny Kongresu

politechnika_slaska

Kierunek – Świat! (międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)
14.00-16.00

F2F

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2

Face2Face to możliwość osobistego spotkania z ekspertami z różnych dziedzin przedsiębiorczości.

Od 11:30 do 16:00 będą mogli Państwo porozmawiać z zaproszonymi przez nas gośćmi. Wśród ekspertów są Radcowie Handlowi polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych, przedstawiciele Izb (bilateralnych) gospodarczych oraz firm zajmujących się rynkami zagranicznymi. Spotkania są bezpłatne.

14.00-16.00

Czechy – Polska – Słowacja – rozwój infrastruktury transportowej – nowa perspektywa dla MŚP

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11

Zagadnienia:

 • Dobre przykłady współpracy polsko-czesko-słowackiej w zakresie wspólnych przedsięwzięć transportowych.
 • Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej w regionach przygranicznych.
 • Jak MŚP mogą uzupełniać transport publiczny.
 • Transport towarów – czego potrzebują przedsiębiorcy w regionach przygranicznych.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Vladislav Chlipala, Radca Handlowy Republiki Słowackiej,
 • Stanislav Kučirek, Prezes Słowacko-Polskiej Izby Gospodarczej,
 • Ján Mišura, Dyrektor Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Żylinie,
 • Pavel Santarius, Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego,
 • Aleksandra Trybuś-Cieślar, Poseł na Sejm RP,
 • Milan Wenit, Radca, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Pradze,
 • Przedstawiciel Kolei Śląskich.

 

Moderator:

 • Anna Dąbrowska, Redaktor Naczelna Transport i Komunikacja

14.00-16.00

Warsztaty – Formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców w działalności międzynarodowej

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8

Zagadnienia:

 • Działania niezbędne do przygotowania i rozpoczęcia kooperacji.
 • Rynki eksportowe, strategie ich rozwoju i badania potencjału rynkowego.
 • Finansowe wspieranie eksportu.
 • Ekspansja na nowe obiecujące rynki.
 • Pakiet ułatwień i uproszczeń w obrocie towarowym z zagranicą dla legalnie działających przedsiębiorców.
 • Ubezpieczenia KUKE S.A. – finansowanie metodą forfaitingu.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Robert Antczak, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów w Banku Zachodnim WBK S.A.,
 • Karol Jakubaszek, Naczelnik Wydziału Departamentu Finansowania Handlu Zagranicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Dariusz Karwowski, Główny Kierownik Projektu w Departamencie Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,
 • Dariusz Preficz, Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach,
 • Dr Jerzy Tuszyński, JET Marketing – Researching – Clienting – Consulting,
 • Elżbieta Urbańska, Manager ds. Relacji z Klientami w Biurze Ubezpieczeń Gwarantowanych przez Skarb Państwa KUKE S.A.

 

Moderator:

 • Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Biznesowy Partner Kongresu

Bank BZWBK

EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
14.00-16.00

Akademia Marketingu i Sprzedaży cz.III „Twój własny sklep online – sprzedażowa moc MOBILE”

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3

Zagadnienia:

 • Dlaczego warto mieć sklep online?
 • Dlaczego klienci kupują MOBILE?
 • Jak być gotowym na erę „momentów” klienta?
 • ROPO i inne efekty w świecie online/mobile.
 • Ograniczać czy poszerzać asortyment online?
 • Przepis na dobrą aplikację mobile.
 • Jak i czy można na tym zarobić?

Prowadzący:

 • Piotr Haładus, Head of Sales w Groupon

 

Partner Merytoryczny Warsztatu

logo_Groupon

Partnerzy Merytoryczni Kongresu

 Logo_FMP

Logo_YES

Future Entrepreneurs 2015
14.00-16.00

Spotkania z liderami

 

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9

 

Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi

Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości,

własnego biznesu i rozwoju.

 

Zaproszeni liderzy:

14:00-15:00

 Dariusz Żuk

 Współzałożyciel i Szef Polski Przedsiębiorczej, CEO Business Link,

 • Współzałożyciel Sieci Inkubatorów AIP, Funduszu AIP Seed Capital z ponad 110 spółkami w portfelu oraz sieci akceleratorów Business Link,
 • Współautor Obniżonej Składki ZUS przez pierwsze dwa lata działania nowej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z Sali

15:00-16:00

 Michał Sadowski

 • Założyciel i Prezes Brand24, globalnej marki z Polski,
 • Przedsiębiorca , Dizajner, Programista, Bloger i Komentator Zjawisk Związanych z Internetem,
 • Autor Bestsellerowej Książki „Rewolucja Social Media”.

Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od moderatora / pytania od uczestników z Sali

 

Prowadzący:

 • Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Partner Merytoryczny Kongresu

logo FM_MALE

Wydarzenia towarzyszące
16.30

Zwiedzanie zabytkowych dzielnic Katowic – GISZOWIEC i NIKISZOWIEC – organizator: RIG w Katowicach

Miejsce zbiórki: parking przy MCK w Katowicach

W programie:

Zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca z przewodnikiem, transport na miejsce i z powrotem

Udział bezpłatny