Rada Programowo-Organizacyjna

Udział w Radzie Programowo-Organizacyjnej minionej edycji kongresu potwierdzili:

PRZEWODNICZĄCY:

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016

Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

Franciszek Buszka

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Mirosław Bobrzyński

Prezes Zarządu Euro-Centrum SA w latach 2005-2015

Sebastian Chachołek

Prezes Zarządu Grupy PRC Sp. z o.o.

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Urszula Ciołeszyńska

Prezes Zarządu Fundacji Ambasada Przedsiębiorczych Kobiet

prof. nadz. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Kamil Durczok

Dziennikarz radiowy i telewizyjny

Olgierd Dziekoński

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w latach 2000-2001,
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2007-2010,
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010–2015

Henryk Galwas

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Katarzyna Gierczak-Grupińska

Prezes Fundacji Firmy Rodzinne

Henryk Grzonka

Prezes Zarządu Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach w latach 2011-2016

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof.  Andrzej Karbownik

Rektor Politechniki Śląskiej w latach 2008-2016

Piotr Karmański

Dyrektor Kreatywny Polskiego Radia Katowice SA

Kazimierz Karolczak

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Jerzy Kędziora

Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

Jan Klimek

Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach

Marek Kłoczko

Wiceprezes, Dyrektor Generalny  Krajowej Izby Gospodarczej

Mieczysław Tadeusz Koczkowski

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

 

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Rektor Uniwersytetu Śląskiego

dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej

Jacek Krawczyk

Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej

 Zenon Nowak

Prezes Prasy Śląskiej

Eugeniusz Orłowski

Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

Wiktor Pawlik

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Tomasz Pietrzykowski

Profesor Nadzwyczajny Katedr Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego

Andrzej Pilot

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Agnieszka Sikorska

Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej

Tadeusz Szymanek

Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

Tomasz Szymborski

Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP SA/Oddział Katowice

Janusz Targosz

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Roman Włodarz

Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej

Piotr Wojaczek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

Tadeusz Wnuk

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

Andrzej Zdebski

Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Tomasz Zjawiony

Wiceprezes RIG w Katowicach

Prof. dr hab. Leszek Żabiński

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2012-2016

Andrzej Żylak

Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej

 

SEKRETARZ RADY PROGRAMOWEJ:

Bogusława Bartoszek

Prokurent, Dyrektor ds. Strategii i Klientów Kluczowych

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach