Rada Programowo-Organizacyjna

Do udziału w Radzie Programowej VII edycji Kongresu zaproszeni zostali: 

PRZEWODNICZĄCY: 

Tadeusz Donocik

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

CZŁONKOWIE:

Bogusława Bartoszek
Z-ca Dyrektora Generalnego RIG w Katowicach

Katarzyna Blachowicz
Dyrektor Departamentu MŚP  Ministerstwa Rozwoju 

Franciszek Buszka
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Bogdan Ciepielewski
Dyrektor Biura Związku Województw RP

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Janusz Dramski
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców
Manager Regionalnego Akceleratora Business Link Katowice

Kamil Durczok
Redaktor Naczelny SILESION.PL

Maciej Fałkowski
Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku Miast Polskich
Prezydent Miasta Gliwice

Marek Goliszewski
Prezes Business Centre Club

Anna Grygierek
Burmistrz Strumienia

Przemysław Grzywa
Wiceszef Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for Europe

Aurelia Hetmańska
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Cezary Kaźmierczak
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Jerzy Kędziora
Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

Jan Klimek
Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach

Marek Kłoczko
Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Bogdan Koczorowski
Ekspert Instytutu Firm Rodzinnych

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Jacek Krywult
Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Prezydent Miasta Bielsko-Biała

Roman Kusz
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Jacek Kwiatkowski
Przewodniczący Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Samodzielnego Publiczny Szpitala Klinicznego Nr 1
im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Politechniki Śląskiej

Andrzej Pilot
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Piotr Rybicki
Wiceprezes RIG w Katowicach
Prezes Zarządu NADZÓRKORPORACYJNY.PL Sp. z o.o.

Grzegorz Sikorski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski
Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. Jolanta Tambor
Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Partner Hasbery Tomkiel
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 2008-2014

Jacek Woźnikowski
Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach

Tadeusz Wnuk
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

Kamil Wyszkowski
Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland

Tadeusz Zagórski
Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Tomasz Zjawiony
Wiceprezes RIG w Katowicach