Streaming

Harmonogram paneli emitowanych za pomocą live stream:

 1. Inauguracja – 12.10. godz. 11.00 – 14.00
 2. Kryzys przywództwa – 12.10. godz. 15.00 – 17.00
 3. Inwestycje w unikalne rozwiązania – 13.10.godz. 9.00 – 11.00
 4. Szkolnictwo a przedsiębiorczość – 13.10. godz. 14.00 – 16.00
 5. Debata o przyszłości Śląska – 13.10 godz. 16.15 – 18.00
 6. Do innowacji jeden krok – 14.10 godz. 9.00 – 11.00

Schedule of panels which will be transmitted on-line:

 1. The inaugural session – 12.10.  (11.00 a.m. – 2.00 p.m.)
 2. Crisis of leadership? – 12.10. (3.00 p.m – 5.00 p.m.)
 3. Investments in unique solutions. Public support for innovations in 2014-2020 – 13.10. (9.00 a.m. – 11.00 a.m.)
 4. Education and entrepreneurship– 13.10. (2.00 p.m.– 4.00 p.m.)
 5. Debate on the future of Silesia – 13.10 (4.15 p.m.– 6.00 p.m.)
 6. One step to innovation – 14.10 (9.00 a.m. – 11.00 a.m.)