Wydarzenia towarzyszące

Spotkania B2B

Od pierwszej edycji Kongresu staramy się, aby był on platformą wymiany wiedzy, doświadczeń ale także miejscem zdobywania nowych kontaktów biznesowych. Po raz trzeci wspólnie z Enterprise Europe Network, działającym przy Funduszu Górnośląskim, organizujemy spotkania B2B dla przedsiębiorców.

Nawiązanie bezpośredniej relacji z przedstawicielami innych firm jest w naszej ocenie jedną z największych wartości Kongresu. Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy do logowania się na stronie https://b2bharmo.com/Kongres2017/ i rozpoczęcia poszukiwań partnerów biznesowych.

W tym roku spodziewamy się licznych delegacji z Chin, Niemiec, Belgii, Białorusi, Iranu oraz wielu innych.

Przypominamy, że tegoroczny Europejski Kongres MŚP odbędzie się w dniach 18-20 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkania B2B odbywają się w przestrzeni Targów Biznes Expo.

Rejestracja i udział w wydarzeniu są bezpłatne.


 

Śląski Dzień Budowlanych. IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Data: 19.10.2017 r. | Miejsce: Gmach Urzędu Wojewódzkiego, Katowice

Organizatorzy: Śląska Izba Budownictwa oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 • 9:30-10:00 Przybycie zaproszonych gości
 • 10:00-11:30 Sala Marmurowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: WRĘCZENIE odznaczeń państwowych i odznak honorowych
 • 11:30-12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00-14:00 Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego: Konferencja Naukowo – Techniczna: IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Działalność Śląskiej Izby Budownictwa w latach 1997-2017 | Wnioski i rekomendacje poprzednich konferencji | „Śląskiego Forum” dla usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych | Projekt ustawy: Kodeks Urbanistyczno-Budowlany – Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa | Dyskusja plenarna

 • 14:00-15:00 Lunch

 

VI Forum Regionów Polski i Chorwacji

Data: 11-14.10.2017 r. | Miejsce: Dwór Artusa, Toruń

Organizator: Związek Województw RP oraz Chorwacki Związek Żupanii, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ambasada Republiki Chorwacji w RP


 

Obrady Zarządu Związku Województw RP

Data: 19-20.10.2017 r. | Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

Organizator: Związek Województw RP


 

Udział w wydarzeniach Kongresu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP

Data: 18-20.10.2017 r. | Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

Organizator: Związek Województw RP


 

Obrady Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Data: 18-19.10.2017 r. | Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza


 

VI Konferencja Naukowa pt.” Innovations in Biomedical Engineering- IiBE’2017”

Data: 19-20.10.2017 r. | Miejsce: Hotel Park Diament Zabrze

Organizator: Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej


 

Przyszłość polskiej energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii

Data: 18.10.2017 r. | godz. 14.30 – 16.30 | Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum , ul. Ligocka 103, Katowice, Budynek nr 8

Organizator: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

 • Model funkcjonowania Polskiej energetyki w przyszłości
 • Trendy światowe a model funkcjonowania energetyki w Polsce
 • Miejsce i rola energetyki opartej o źródła rozproszone i odnawialne

Dla uczestników Kongresu zainteresowanych udziałem w panelu zapewniony zostanie transport.


 

Technologie energetyczne przyszłości – panel dyskusyjny z wykorzystaniem warsztatu

Data: 20.10.2017 r. | godz. 8.00 – 16.00  | Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum , ul. Ligocka 103, Katowice, Budynek nr 8

Organizator: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 

 • analiza potencjału rozwojowego obszarów technologicznych skupionych w SO RIS Energetyka;
 • analiza SWOT potencjału technologiczno-innowacyjnego regionu w zakresie technologii energetycznych opartych o odnawialne i rozproszone źródła energii;
 • analiza potencjału rozwojowego klastrów energetycznych w Polsce, w rozumieniu ustawy o OZE;
 • analiza SWOT potencjału rozwoju klastrów energetycznych w Polsce i regionie śląskim;
 • analiza potencjału rozwojowego technologii służących poprawie efektywności energetycznej i przeciwdziałaniu powstawania i skutkom smogu;
 • analiza SWOT potencjału rozwoju technologii służących poprawie efektywności energetycznej i przeciwdziałaniu powstawania i skutkom smogu.

Dla uczestników Kongresu zainteresowanych udziałem w panelu, zapewniony zostanie transport.

 

 

Organizacja sesji pn. „Technologie energetyczne przyszłości- panel dyskusyjny z wykorzystaniem warsztatu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z projektem Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.