Przedłużenie specjalnej oferty!

Samorząd który wspiera MŚP

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Programie „Samorząd, który wspiera MŚP” – tym bardziej, że jeszcze przez miesiąc obowiązuje specjalna oferta! Termin przesyłania zgłoszeń do V edycji Programu mija 30 września 2015 roku, jednak zachęcamy Państwa gorąco do przesyłania zgłoszeń do 31 sierpnia 2015. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Programu w tym terminie, zostaną zwolnione z opłaty rejestracyjno-weryfikacyjnej.
 
 
Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.  W tym roku odbywa się już V edycja Programu.
 
 
W wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników V edycji Programu, Kapituła wyłoni Laureatów, którzy otrzymają certyfikat oraz tytuł i logo promocyjne „SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP” z podaniem roku edycji, z pełnym prawem jego użytkowania we wszelkich działaniach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest równoznaczne z przyznaniem Marszałkowi, Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi wyróżnienia i statuetki „Lider, który wspiera MŚP”. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 
 
 
 
Więcej informacji o Programie znajduje się tutaj