Przywództwo – Strategia – Dialog

W trakcie Kongresu nie zabrakło miejsca na dyskusje dotyczące sztuki prowadzenia dialogu oraz bycia dobrym liderem – umiejętności istotnych dla każdego przedsiębiorcy.

Wyniki badań pokazują, że nie wszyscy menadżerowie są jednocześnie przywódcami. W trakcie sesji Kryzys przywództwa? Jakich liderów potrzebuje Polska i Europa?” eksperci dyskutowali o tym, jakimi cechami powinien odznaczać się lider i czy rzeczywiście jesteśmy świadkami kryzysu przywództwa. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaznaczył, że obecnie  liderzy – szczególnie w polityce – mówią to, co chce usłyszeć większość. Z kolei prawdziwy lider, zdaniem Rektora, powinien posiadać odwagę cywilną i umieć przekonywać do swoich racji, pomimo braku akceptacji większości. Socjolog Paulina Polko podkreśliła natomiast, że obecnie na polskiej scenie politycznej liderom brakuje odwagi do podejmowania wyzwań – zajmują się oni jedynie administrowaniem, ponieważ wprowadzanie zmian skutkuje najczęściej utratą władzy.  Wśród cech, jakie powinny charakteryzować lidera, zarówno politycznego jak i biznesowego, obok odwagi oraz konsekwencji wymieniono również: kreatywność, uniwersalność, pragnienie osiągania sukcesu, autentyczność, pasję, asertywność, a także umiejętność definiowania swoich słabości i przemieniania słabości w przewagi.

Bycie dobrym liderem wiąże się także z umiejętnością nawiązywania dialogu i budowania mostów porozumienia w przypadku konfliktów. Na początku roku cała Polska śledziła z uwagą rozwój wydarzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w efekcie których spółka poniosła ogromne straty m.in. produkcyjne, sprzedażowe i wizerunkowe. Temat ten był przedmiotem dyskusji podczas sesji Dialog jako metoda rozwiązywania konfliktów pracowniczych”, w której uczestniczyli:  Jarosław Zagórowski – były prezes JSW, Michał Kuszyk – mediator doradzający w niniejszym sporze oraz ksiądz Arkadiusz Wuwer. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że ataki i naciski nie są dobrym sposobem rozwiązywania problemów. Niezbędny jest natomiast konstruktywny dialog, ogromny wpływ mają ponadto mediatorzy i duchowieństwo.