Regiony europejskie – konkurencja czy współpraca?

Polskie regiony dostrzegają szanse, jakie niesie ze sobą wzajemna współpraca międzyregionalna i zagraniczna. Miasta partnerskie w różnych krajach stają się coraz bardziej powszechną formą zacieśniania współpracy. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, nowe możliwości produkcyjne i dystrybucji dóbr i usług, czy też większe szanse na znalezienie dobrego pracownika, to tylko niektóre z korzyści współpracy międzyregionalnej.

Jak w Polsce kształtuje się konkurencyjność i współpraca poszczególnych województw? Jak w obecnych warunkach radzą sobie województwa o mniej sprzyjającym otoczeniu gospodarczym? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzą eksperci podczas panelu dyskusyjnego „Regiony europejskie – konkurencja czy współpraca?” Uczestnicy poznają również praktyczne wskazówki w zakresie rozwoju regionalnego sprawdzone u naszych zagranicznych sąsiadów.

Sesja odbędzie się w dniu 13.10.2015 r. w godz. 14.00-16.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.