Relacja z konferecji „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to główny temat konferencji, która odbyła się 15 kwietnia w Katowicach. Celem było zapoznanie przedsiębiorców z nowymi zasadami przyznawania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Konferencja była wydarzeniem zapowiadającym V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

millenium

Partner Główny

RIG_logo_25-lecie

Organizator

kpk

Partner Merotoryczny

Głównym celem konferencji było zapoznanie przedsiębiorców z nowymi zasadami przyznawania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Zaproszeni eksperci zaprezentowali możliwości uzyskania środków unijnych zgodnie z nową perspektywą finansową w ramach programów Komisji Europejskiej, programów operacyjnych wdrażanych na poziomie krajowym oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

W konferencji wzięło udziałblisko 250 osób, a podczas konferencji wystąpili:

  • Marcin Łata – Dyrektor Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

prezentacja

  • Gabriela Lenartowicz – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  • Marek Szczepanik – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

prezentacja

  • Małgorzata Skibska-Zielińska – ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

prezentacja

  • Anna Gregorczyk – Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Millenium

prezentacja

  • Edward Kolbusz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Przedsięwzięć Przemysłowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

prezentacja

  • Bartosz Rozpondek – Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

prezentacja

  • Edward Kolbusz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Przedsięwzięć Przemysłowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

prezentacja

 

 G.Lenartowicz IMGP0116   fotorelacja_2

fotorelacja_3 IMGP0169