Relacja z konferencji Skuteczność w biznesie

Skuteczność w biznesie – to temat przewodni konferencji, która odbyła się 20 lutego 2015 w Piekarach Śląskich. PM Doradztwo Gospodarcze oraz Partnerzy zaprosili właścicieli firm rodzinnych, nestorów, sukcesorów, doradców, trenerów oraz HR-owców z całej Polski. Przybyło ponad 160 osób. Konferencja była wydarzeniem zapowiadającym V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program tworzyło ośmiu prelegentów – praktyków biznesu, doradców, trenerów oraz przedsiębiorców rodzinnych.

sukcesja 4 z 9aa

Do zastosowania w praktyce metodologii Coveya zachęcała Agnieszka Biegańska z firmy Franklin Covey Polska. Trzy pierwsze nawyki skutecznego lidera dotyczą „zwycięstwa prywatnego”: bycie proaktywnym, zaczynanie z wizją końca oraz robienie najpierw tego, co najważniejsze. Kolejne trzy to „zwycięstwa publiczne”. Przede wszystkim myślenie w kategoriach wygrana-wygrana, czyli by zrozumieć, potem być zrozumianym oraz synergia. Ukoronowaniem zasad Coveya jest „ostrzenie piły”, czyli ciągłe samodoskonalenie.

sukcesja 6 z 9aa

Kamil Tomala, coach, trener przywództwa w zespole The John Maxwell Team w iście amerykańskim stylu zachęcał uczestników do poszukiwania liderów w sobie i swoich firmach.

 

O prostych narzędziach skutecznego zarządzania, a w szczególności zarządzaniu przez cele mówił Grzegorz Wróbel, doradca PM Doradztwo Gospodarcze. W swoim wystąpieniu zwracał on uwagę na to, w jaki sposób ukierunkować zarządzanie firmą na realizację konkretnych celów biznesowych.

sukcesja 7 z 9aa

Niezwykłym i szczególnym momentem spotkania było wystąpienie nestorek w firmie Samanta. Właścicielki opowiadały o sukcesach i wyzwaniach w prowadzeniu firmy rodzinnej oraz o trudnym procesie, jakim jest sukcesja. Mówiły zarówno o przeszkodach, jak i działaniach do podjęcia (w tym skorzystanie z Przewodnika po sukcesji), dzięki którym nestorzy mogą sobie z nią poradzić.

 

Uczestnicy konferencji otrzymali innowacyjne narzędzia, służące do planowania działań sukcesyjnych. O użyteczności Przewodnika po sukcesji oraz obszarach sukcesji opowiadali doradcy PMDG Andrzej Bocheński oraz Grzegorz Dygoń.

sukcesja 9 z 9aa

Ukoronowaniem wydarzenia było wystąpienie prof. Jerzego Bralczyka, językoznawcy, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy i biznesu. Mówił o komunikacji werbalnej, jako narzędziu, jak sam podkreślał,udanego porozumienia w biznesie. Prof. Bralczyk w znakomity sposób udowadniał uczestnikom, że aby być skutecznym w biznesie oraz w życiu codziennym dobrze jest „mówić ludziom, a nie do ludzi”.

Konferencja była częścią promocji innowacyjnego rozwiązania dla firm rodzinnych pt. Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych, które powstało dzięki współpracy firmy PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz firmą OSI CompuTrain.