Rozbudowa infrastruktury transportowej w regionach przygranicznych – warunek rozwoju relacji handlowych między Polską, Czechami i Słowacją

Granica państwa nie musi oznaczać ograniczeń w rozwoju MŚP. O potencjale gospodarczym przedsiębiorczości w regionach przygranicznych, a także o tym, jak efektywnie można go wykorzystywać, gdy chcemy rozwijać naszą działalność gospodarczą, porozmawiają eksperci na panelu dyskusyjnym Czechy-Polska-Słowacja – rozwój infrastruktury transportowej – nowa perspektywa dla MŚP.

Szansą na zwiększenie obrotów pomiędzy państwami jest poprawa infrastruktury transportowej – w szczególności kolejowej i drogowej. Brak dogodnych połączeń pomiędzy Katowicami – Cieszynem (polskim i czeskim) – Ostrawą – Bielskiem – Żyliną – Krakowem, a dalej Pragą czy Bratysławą, skutkuje hamowaniem dużego potencjału gospodarczego.  

„Nasze kraje zawsze współpracowały z sobą w sposób ponadstandardowy i z pewnością dlatego lepiej się nam rozmawia”.

Tomasz Malatinsky, były Minister gospodarki Republiki Słowackiej

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 14.10.2015 r. w godz. 14.00-16.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.