Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób

Arbitraż i mediacja są najprężniej rozwijającymi się metodami rozwiązywania sporów, o czym świadczą choćby ostatnie zmiany w systemie prawnym. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z tych alternatywnych środków, aby uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Ponadto zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest przekształcenie sporu w fundament długotrwałej i owocnej współpracy, niż doprowadzenie do  zniszczenia obiecującej relacji biznesowej. Aby metody te mogły być wykorzystane, partnerzy muszą zaopatrzyć swoje umowy w klauzulę arbitrażową, mediacyjną lub mieszaną, co wbrew pozorom nie jest tak skomplikowane.

Wszystkich doświadczonych oraz początkujących przedsiębiorców, prawników oraz osoby zainteresowane praktycznymi rozwiązaniami biznesowymi, zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym: „Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób”. W trakcie sesji eksperci opowiedzą m.in. o tym, jakie korzyści przynosi arbitraż i mediacja oraz w jakich sytuacjach mogą być wykorzystane. Uczestnicy dowiedzą się również, jak najefektywniej konstruować klauzule i jakich błędów należy się wystrzegać. Ponadto zastanowimy się, czy sądy powszechne są przyjazne wobec alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

W dyskusji będą brali udział wybitni eksperci polscy i zagraniczni, którzy – co najważniejsze – są praktykami, tak więc podzielą się z Państwem nie tylko wiedzą, ale również doświadczeniem. Nad przebiegiem panelu będzie czuwał adwokat, Pan Piotr Nowaczyk, który jest certyfikowanym arbitrem (Chartered Arbitrator) oraz członkiem wielu instytucji arbitrażowych na całym świecie, w tym Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC w Paryżu. Jednym z ekspertów sesji będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Pan Mariusz Haładyj.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015 r. w godz. 11.30 – 13.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.