Sesje F2F szansą na spotkanie z ekspertami z różnych dziedzin przedsiębiorczości

Aby zapewnić dobre relacje między państwami, konieczna jest ich współpraca m.in. w ramach dyplomacji publiczno-kulturalnej, spraw zagranicznych oraz spraw gospodarczych. Podobne zasady funkcjonują w kontaktach między przedsiębiorstwami. Międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw jest jedną ze strategii firm, które umożliwiają im funkcjonowanie na zagranicznych rynkach

W ramach dwóch sesji F2F, które odbędą się w trakcie V Europejskiego Kongresu MŚP, uczestnicy będą mieli możliwość spotkania oraz rozmowy z zaproszonymi przez nas gośćmi. Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się radcowie handlowi polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych, przedstawiciele izb gospodarczych oraz firm zajmujących się współpracą z rynkami zagranicznymi. Spotkania przeznaczone są m.in. dla przedstawicieli firm, które poszukują nowych partnerów handlowych, planują wejść na zagraniczne rynki lub chcą wymienić międzynarodowe doświadczenia .

Sesje F2F będą odbywały się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniu 14 października 2015 r. w godz. 11:30-13:30 i 14:00-16:00. Zachęcamy do rejestracji na stronie https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login