Sprawdź aktualny program VI Kongresu!

Metropolie dla przedsiębiorczości

Na stronie jest już dostępny aktualny program VI Kongresu! Sprawdź, który panel cię interesuje i o której godzinie odbędzie się. Pełny harmonogram znajdziesz w zakładce „Program”.

W programie pojawił się m.in. panel pt. Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania, europejskie doświadczenia. Podczas rozmowy zostaną poruszone tematy dotyczące rozwoju polskich miast oraz zmian organizacji terytorialnej w kontekście możliwości, jakie niosą one dla przedsiębiorstw MŚP.

Eksperci przedstawią przykłady na to, jak europejskie metropolie wspierają konkurencyjność rodzimych firmy. Zastanowią się również nad pozytywnymi stronami powstawania metropolii z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo spróbują odpowiedzieć na pytanie czy istnieje optymalna organizacja terytorialna względem współczesnych procesów gospodarczych oraz powiedzą na czym oprzeć koalicje między władzami metropolii a lokalną tkanką przedsiębiorczości.

Druga część panelu, będzie dotyczyła specyficznego terenu, jakim jest Śląsk w kontekście metropolii wspierającej MŚP. Czy Śląskie jest miejscem, w którym nie tylko dobrze się pracuje ale również mieszka? Czy istnieje synergia między pracą – domem – rozrywką na terenie śląskich miast? Na panelu powstaną konkretne plany pozwalające wykorzystać atuty, jakie posiadają poszczególne podregiony.  

Zapraszamy do zapoznania się z programem!