Środki publiczne na innowacje 2014-2020

Wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach to już nie tylko moda, ale i konieczność, aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną. W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 przedsiębiorcy mają do dyspozycji ogromny wachlarz instrumentów, dzięki którym mogą zdynamizować rozwój swoich firm. Wśród nich ważne miejsce zajmują środki publiczne dystrybuowane w ramach krajowych programów operacyjnych.

Tematyce wsparcia innowacji ze środków publicznych będzie poświęcony panel dyskusyjny „Inwestycje w unikalne rozwiązania. Środki publiczne na innowacje 2014-2020”. Eksperci skupią się szczególnie na możliwościach, jakie stwarzają Programy Operacyjne  Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Paneliści wspólnie z uczestnikami sesji będą również poszukiwać odpowiedzi na pytania, czy potrzebujemy nowych modeli wsparcia innowacji i jakie wyzwania stoją przed polskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Udział w sesji pomoże przedsiębiorcom w wyborze instrumentów finansowych najlepiej odpowiadającym ich potrzebom.

Sesja odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 13.10.2015 r. w godz. 9.00-11.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w Kongresie jest bezpłatny.