TTIP kontra młodzi przedsiębiorcy

TTIP (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership), czyli porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, obejmie swoim zakresem także działania podejmowane przez młodych przedsiębiorców. Projektowane regulacje budzą wśród nich nadzieje, ale też wiele obaw.

Zakres i postęp negocjacji porozumienia oraz szanse i zagrożenia, jakie niesie on dla młodych przedsiębiorców, to tylko niektóre z tematów, jakie poruszą eksperci z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych podczas okrągłego stołu poświęconego tematyce TTIP.  Uczestnikami spotkania będą organizacje Młodych Przedsiębiorców zrzeszone w YES for Europe – Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców, młodzi przedsiębiorcy z USA, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz think tanków ekonomicznych. Spotkanie rozpocznie Ambasador RP w Waszyngtonie Pan Ryszard Schnepf. Celem dyskusji będzie wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego porozumienia TTIP z perspektywy młodych przedsiębiorców z Europy i USA. Deklaracja ta następnie zostanie przekazana na ręce przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Departamentu Stanu USA.

Wydarzenie odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 12.10.2015 r. w godz. 15.00-17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w okrągłym stole, jak i w całym Kongresie jest bezpłatny.