Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

 

 

„Rewitalizacja terenów zdegradowanych szansą na rozwój gospodarczy regionu” to temat przewodni uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się w ramach V edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Województwo Śląskie to wciąż najsilniejszy gospodarczo region Polski. Jednocześnie, ze względu na zmiany, które zachodzą w gospodarce, polegające na restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, region stopniowo traci swoją pozycję. Wysoki stopień uprzemysłowienia spowodował, że Województwo Śląskie jest obszarem o największej degradacji terenu w kraju. Nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanymi poprzemysłowym oraz rewitalizacja przestrzeni miast jest poważnym wyzwaniem rozwojowym, ale jednocześnie dużą szansą na rozwój gospodarczy i zmianę wizerunku regionu.

Radni Sejmiku przyjęli apel do instytucji, organizacji oraz środowisk społecznych o zaangażowanie się w procesy kompleksowej rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego mówił o szansach dla województwa jakie daje wykorzystanie unijnych pieniędzy na rewitalizację. – Każda rewitalizacja służy ludziom. Nie obszarom wsparcia, czy osiom priorytetowym, ale ludziom – mieszkańcom naszego regionu. Każde działanie w tym obszarze chcemy realizować by ludziom mieszkającym w naszym regionie po prostu żyło się lepiej, wygodniej, bezpieczniej, bardziej ekologicznie – powiedział Marszałek. Podkreślił, że rewitalizacja jest procesem wieloletnim, który musi być realizowany we współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Ta zasada ma odzwierciedlenie w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Dla województwa śląskiego zapisano blisko 266 mln euro. W tej kwocie ok. 130,4 mln euro na rewitalizacje budynków z obszarów zdegradowanych, 51,5 mln na mieszkalnictwo socjalne. Kolejne 39,3 mln. Euro można będzie wykorzystać na realizacje projektów z dziedziny integracji społecznej a 44,4 mln euro na usługi społeczne i zdrowotne.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wystąpień, m.in. Jana Olbrychta- Posła do Parlamentu Europejskiego, który przedstawił doświadczenia europejskie w rewitalizacji oraz Andrzeja Arendarskiego- Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej na temat wpływu procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych.

Sesja była również okazją do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Honorowych Złotych Odznak 25 – lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz certyfikatów i wyróżnień honorowych V edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”.

Na wniosek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Jan Kosmol – Prezes Zarządu Parku Naukowo – Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., Grażyna Micińska – Współwłaściciel Kancelarii Podatkowej FISKUS S.C., Antoni Pielok – wieloletni Prezes Zarządu Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „CARBO-ENERGIA” Sp. z o.o., Aleksandra Wanat – Prokurent, Dyrektor ds. Rozwoju Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Jerzy Warmuziński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz Piotr Wojtas – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego zostali uhonorowani: Krystian Kozakowski, Prezes Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. oraz Aleksandra Psurek, Prokurent, Główna Księgowa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Ponadto, podczas sesji Honorowe Złote Odznaki 25-lecia RIG w Katowicach otrzymali: Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytom, Marian Błachut – Burmistrz Miasta Czechowice – Dziedzice, Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów, Małgorzata Mańka – Szulik -Prezydent Miasta Zabrze oraz Grażyna Micińska – Współwłaściciel Kancelarii Podatkowej FISKUS S.C.